เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อผลิตภัณฑ์ :    น้ำมันกระเทียม กล่อง 30 แคปซูล  อ่าน :   43 
ชื่อเจ้าของ :  กลุ่มวิสาหกิจชุมชนปุ๋ยหมัก ชีวภาพสันโค้ง   อีเมล์ :   -
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยพะเยา
สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา ชั้น 2 อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธมฺมปญฺโญ) 19 หมู่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000  0 5446 6666 ต่อ 3711-3714
เว็ปไซต์  http://www.clinictechnology.up.ac.th/
  • Currently 3/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 3/5 stars (8 votes cast)

คำอธิบาย :

ผลิตภัณฑ์น้ำมันกระเทียมชนิดแคปซูล ใช้กระบวนการสกัดเย็น ให้อยู่ในรูปแบบผลิตภัณฑ์อาหารเสริม
เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่สามารถรักษาคุณค่าของสารสำคัญที่มีอยู่ในกระเทียมได้อย่างครบถ้วน

ซึ่งปัจจุบันน้ำมันกระเทียมที่ผลิตออกมาในรูปแบบแคปซูลเป็นที่นิยมของผู้รักสุขภาพและผู้สูงอายุ

สินค้านวัตกรรมที่ได้รับการบ่มเพาะจาก อุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา

อย. (10-1-13056-5-0056) GHPs

ขายส่ง 450 บาท ขายปลีก 590 บาท 


 

ผลงานการพัฒนานวัตกรรมจากทีมอุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา

สนใจสินค้าติดต่อ น้องขิงครับ 0992594620

สนใจสินค้าเพิ่มเติม อยากพัฒนาผลิตภัณฑ์ เข้าไปดูได้ที่

https://web.facebook.com/UPSCIPARK


เพิ่มโดย : นายเอกพงศ์ มุสิกะเจริญ [5/6/2565]   แก้ไขโดย : นายเอกพงศ์ มุสิกะเจริญ[ 5/6/2565]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 3.229.117.123
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates