เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    น้ำกระตุ้นด้วยพลาสมา (Plasma Activated Water; PAW)   อ่าน :   36 
ชื่อเจ้าของ :  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   อีเมล์ :   abplas@ste
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สำนักงานบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 053-943612
เว็ปไซต์  http://clinictech.in.cmu.ac.th
  • Currently 3/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 3/5 stars (23 votes cast)

คำอธิบาย :

น้ำกระตุ้นด้วยพลาสมา (Plasma Activated Water; PAW)

 

- พลาสมาคืออะไร

พลาสมาประกอบด้วยอนุภาคที่มีประจุทั้งประจุบวกและลบ ในสัดส่วนที่ทำให้ประจุสุทธิเป็นศูนย์ พลาสมาสามารถเกิดได้โดยการให้สนามไฟฟ้าปริมาณมากแก่ก๊าซที่เป็นกลาง เมื่อพลังงานส่งผ่านไปยังอิเล็กตรอนอิสระมากพอ จะทำให้อิเล็กตรอนอิสระชนกับอะตอม และทำให้อิเล็กตรอนหลุดออกจากอะตอม กระบวนการนี้เรียกว่ากระบวนการแตกตัวเป็นไอออน (ionization) ซึ่งจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว

 

- เทคนิคน้ำกระตุ้นด้วยพลาสมา

ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมีที่สามารถกำจัดจุลินทรีย์ ช่วยยืดอายุ และเพิ่มความปลอดภัยทางอาหารและเครื่องดื่ม 

 

- ประโยชน์การประยุกต์ใช้เทคนิคน้ำกระตุ้นด้วยพลาสมา

เป็นเทคโนโลยีสีเขียว เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ไม่ทิ้งสารพิษตกค้าง มีความยืดหยุ่น เพิ่มผลผลิตทางการเกษตร เช่น ผลต่อการงอกของเมล็ดพันธุ์, การส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช, การควบคุมโรคและแมลงในพืช 


คลิกชม Link : https://fb.watch/cwxnmGZVo0/

ศึกษาเพิ่มเติม : https://www.step.cmu.ac.th/ABPlas/assets/upload/files/29-10-2021-01.pdf 


สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ : 

ศูนย์วิจัยเชิงธุรกิจด้านเทคโนโลยีพลาสมาสำหรับเกษตรและชีวภาพ ABPlas

อุทยานวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

(ให้บริการเครื่องมือพลาสมาสำหรับกลุ่มธุรกิจด้านเกษตรและชีวภาพ)

053 948678


เพิ่มโดย : นายวันโชค มณีเดช [21/4/2565]   แก้ไขโดย : นายวันโชค มณีเดช[ 21/4/2565]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 3.236.234.223
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates