เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อผลิตภัณฑ์ :    แยมส้มสีทอง  อ่าน :   87 
ชื่อเจ้าของ :  วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ตำบลแม่สิน    อีเมล์ :   Unnop_tas@
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก
เลขที่ 52 หมู่ 7 อาคารอำนวยการ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่พิษณุโลก ต.บ้านกร่าง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 055-298438 ต่อ 1120
เว็ปไซต์  bankrang@gmail.com
  • Currently 3/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 3/5 stars (43 votes cast) Thanks for your vote!

คำอธิบาย :
ผลิตจากส้มสีทองตำบลแม่สินที่ปลูกแบบออแกนิค ผ่านกระบวนการผลิตที่ปลอดสารเคมีทุกชนิด มีสีธรรมชาติของส้มสีทองและชิ้นเนื้อส้ม รสหวานอมเปรี้ยวผสมกันอย่างกลมกล่อม เป็นผลิตภัณฑ์โฮมเมด (Homemade) เหมาะสมสำหรับผู้บริโภคทั่วไปปริมาณ160 กรัมราคา 70 บาทสนใจติดต่อวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ตำบลแม่สินม.17 ตำบลแม่สิน อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัยเบอร์โทร 091-2942390เพิ่มโดย : นางสาวชฎาพร ประทุมมา [20/4/2565]   แก้ไขโดย : [ ]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 44.201.95.84
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates