เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อผลิตภัณฑ์ :    ฮักเฮ็ด เห็ดแผ่นกรอบ รสต้นตำรับ  อ่าน :   50 
ชื่อเจ้าของ :  สสินันท์ ฟู๊ดโปรดักท์   อีเมล์ :   -
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000  044247390
เว็ปไซต์  https://www.nrru.ac.th/clinique/
  • Currently 3/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 3/5 stars (31 votes cast)

คำอธิบาย :ผลิตภัณฑ์ฮักเฮ็ด เห็ดแผ่นอบกรอบแบรนด์ฮักเฮ็ด HUKHED เป็นต้นแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ ผลิตภัณฑ์เกิดจากความต้องการที่จะแปรรูปอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ โดยเน้นการใส่เนื้อเห็ดลงไปถึง 70 % เพื่อเพิ่มคุณค่อาหารและปริมาณไฟเบอร์ ให้เป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภค087-2477474เพิ่มโดย : นางสาววรรณา จันทร์สิงห์ [20/4/2565]   แก้ไขโดย : นางสาววรรณา จันทร์สิงห์[ 9/5/2565]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 3.238.24.209
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates