เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อผลิตภัณฑ์ :    สเปรย์  อ่าน :   37 
ชื่อเจ้าของ :  วิสาหกิจชุมชนแปรรูปสมุนไพรหนองสมอ   อีเมล์ :   -
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000  044247390
เว็ปไซต์  https://www.nrru.ac.th/clinique/
  • Currently 3/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 3/5 stars (32 votes cast)

คำอธิบาย :


 


 สเปรย์บรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อตามร่างกาย เคล็ดขัดยอก ปวดกล้ามเนื้อส่วนประกอบการบูร เมนทอล พิมเสน เสลดพังพอน เถาเอ็นอ่อน เถาวัลย์เปรียงวิสาหกิจชุมชนแปรรูปสมุนไพรหนองสมออำเภอคง

วิสาหกิจชุมชนแปรรูปสมุนไพรหนองสมออำเภอคง 171 ม.14 ต.เมืองคง อ.คง จ.นครราชสีมา 30260

โทร  097-9356282


เพิ่มโดย : นางสาววรรณา จันทร์สิงห์ [19/4/2565]   แก้ไขโดย : นางสาววรรณา จันทร์สิงห์[ 19/4/2565]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 3.238.24.209
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates