เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    การพัฒนากระบวนการผลิตอาหารปลอดภัย  อ่าน :   71 
ชื่อเจ้าของ :  อ.เพ็ญศิริ คงสิทธิ   อีเมล์ :   pk_noon@ho
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ ตึก 9 ชั้นที่ 1 ห้อง 9/110 เลขที่ 321 ถนนนารายณ์มหาราช ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทร.  036-427384
เว็ปไซต์  http://www.tru.ac.th/clinic
 • Currently 3/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Rated 3/5 stars (45 votes cast) You have already voted!

  คำอธิบาย :

  ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีการแปรรูปพริกแดงสุพรรณ และ การเลือกใช้และทดสอบผลิตภัณฑ์น้ำพริกเผา พร้อมให้คำปรึกษาทางด้านเทคโนโลยีต่างๆเกี่ยวกับการแปรรูปอาหาร ใน วันที่ 22 มีนาคม 2565 

  ณ องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย ตำบลงิ้วราย อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

   


  เพิ่มโดย : นายกฤษดา จำปาทิพย์ [24/3/2565]   แก้ไขโดย : [ ]
  ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
  Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
  แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
   สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
   จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

   หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
   ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
   Your ip address : 3.236.107.249
   ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
   ประเภทของผู้รับบริการ *

   ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

   เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
   (Appropriate Technology)

   ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

   วีดีโอเทคโนโลยี

   ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

   บริการของเรา...

   X

   หนังสือน่าอ่าน...

   X

   Template by OS Templates