เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    ขนมอบจากแป้งกล้วย  อ่าน :   3,340 
ชื่อเจ้าของ :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ พีรพัชระ   อีเมล์ :   chuta@rmut
ชื่อหน่วยงาน :   สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 399 ถ.สามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กทม. 10300 0 2665 3777, 3888 ต่อ 8203
เว็ปไซต์  http://www.clinictech.rmutp.ac.th
  • Currently 2.9/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 2.9/5 stars (183 votes cast)

คำอธิบาย :

เป็นขนมอบที่ใช้แป้งจากกล้วยน้ำว้าทดแทนแป้งสาลีบางส่วนในผลิตภัณฑ์ขนมอบ โดยสามารถใช้แป้งกล้วยทดแทนได้ร้อยละ 10-50 ตามลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด เป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้มีการใช้วัตถุดิบท้องถิ่นให้มีบทบาทในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ขนมอบดังกล่าวนี้ ได้แก่ คุกกี้เนยสด คุกกี้กล้วยกรอบ คุกกี้กล้วยตาก บราวนี่ เค้กเนยสด เค้กกล้วยหอม เค้กกล้วยน้ำว้า เค้กกล้วยตาก ขนมปังแซนด์วิช ขนมปังปอนด์ ขนมปังขาไก่ ขนมปังซอฟต์บันน์ ทาร์ตกล้วย ขนมเปี๊ยะกุหลาบ ขนมเปี๊ยะทานตะวัน ขนมไหว้พระจันทร์ เอแคลร์ครีมกล้วย แครกเกอร์ชนิดทอดและแครกเกอร์ชนิดอบ มีการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ จัดทำเอกสารแบบเรียนรู้ด้วยตนเองเรื่องขนมอบจากแป้งกล้วย และสื่อวีดิทัศน์เรื่องแป้งกล้วยและผลิตภัณฑ์อาหาร มีการบูรณาการไปสู่งานบริการสังคมโดยถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ชุมชนในโครงการคลินิกเทคโนโลยีและใช้ประโยชน์ในการผลิตจำหน่ายในร้านค้ามหาวิทยาลัยและงานนิทรรศการต่างๆ


เพิ่มโดย : ดวงฤทัย แก้วคำ [23/4/2555]   แก้ไขโดย : นางสาวลลิตา ไชยมงคล[ 3/11/2563]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 18.207.157.152
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates