เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    การพัฒนานักศึกษาสู่ความเป็นมืออาชีพ  อ่าน :   126 
ชื่อเจ้าของ :  ดร. สราวุฒิ แนบเนียร   อีเมล์ :   n_sarawut@
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ ตึก 9 ชั้นที่ 1 ห้อง 9/110 เลขที่ 321 ถนนนารายณ์มหาราช ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทร.  036-427384
เว็ปไซต์  http://www.tru.ac.th/clinic
 • Currently 2.8/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Rated 2.8/5 stars (81 votes cast) Thanks for your vote!

  คำอธิบาย :

  องค์ความรู้และเทคโนโลยี ถ่ายทอดความรู้ เรื่อง พลังงานแสงอาทิตย์กับการพัฒนาท้องถิ่น ผ่านโปรแกรม zoom วันศุกทร์ที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

  -การใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในการแปรรูปอาหารต่างๆ

  -การวัดค่าแสงอาทิตย์และความเข้มของแสงรังสีดวงอาทิตย์

  -จัดตั้งสถานีที่ใช้สำหรับวัดค่าแสงจากดวงอาทิตย์

  ต้องขอขอบคุณท่าน อ.ดร. สราวุฒิ แนบเนียร ที่อนุญาตให้ทางคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เข้าร่วมรับฟังการเผยแพร่เทคโนโลยีนี้ด้วยครับ


  เพิ่มโดย : นายกฤษดา จำปาทิพย์ [28/1/2565]   แก้ไขโดย : นายกฤษดา จำปาทิพย์[ 28/1/2565]
  ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
  Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
  แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
   สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
   จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

   หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
   ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
   Your ip address : 3.229.117.123
   ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
   ประเภทของผู้รับบริการ *

   ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

   เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
   (Appropriate Technology)

   ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

   วีดีโอเทคโนโลยี

   ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

   บริการของเรา...

   X

   หนังสือน่าอ่าน...

   X

   Template by OS Templates