เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    เครื่องบดเปลือกมังคุดเพื่อการผลิตสาร Xanthone  อ่าน :   90 
ชื่อเจ้าของ :  นายชาญชัย แฮวอู วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี   อีเมล์ :   machine@mh
ชื่อหน่วยงาน :   สำนักงานปลัดกระทรวง
คลินิคเทคโนโลยี วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี 023333917
เว็ปไซต์  -
  • Currently 3.2/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 3.2/5 stars (48 votes cast)

คำอธิบาย :

สนับสนุนการออกแบบพัฒนาสร้างเครื่องจักรฯ ต่อยอดการดำเนินงาน

หมู่บ้านสารสกัด Xanthone จากเปลือกมังคุด (มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร)

พื้นที่ดำเนินการ : ศูนย์การเรียนรู้หมู่บ้านสารสกัดจากเปลือกมังคุด บ้านในหยาน หมู่ที่ 6

เครื่องจักรฯ พัฒนาโดย นายชาญชัย แฮวอู วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี


เพิ่มโดย : นายเอกพงศ์ มุสิกะเจริญ [21/12/2564]   แก้ไขโดย : [ ]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 3.236.234.223
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates