เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    การแปรรูปเครื่องดื่ม  อ่าน :   53 
ชื่อเจ้าของ :  ดร.กูรอซียะห์ ยามิรูเด็ง และคณะ   อีเมล์ :   kurosiyah.
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
สำนักงานโครงการคลินิกเทคโนโลยี อาคาร4 สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดตภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 133 ถ.เทศบาล 3 ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000 073299699 ต่อ 34000
เว็ปไซต์  http://srdi.yru.ac.th/clinic/
  • Currently 3/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 3/5 stars (27 votes cast) Thanks for your vote!

คำอธิบาย :

การพัฒนาผลิตภัณฑ์เนื้อเป็นการใช้เทคโนโลยีการอบและการทำแห้งแบบง่ายๆ สามารถทำผลิตภัณฑ์ได้ทั้งจากเนื้อสัตว์ปีก เนื้อวัว และเนื้อแพะ ผลิตภัณฑ์ Meat loaf เหมาะสำหรับการทานเป็นอาหารเช้าทานคู่กับขนมปัง ส่วน Beef jerkyเป็นผลิตภัณฑ์อาหารทานเล่นที่มีโปรตีนสูง 

Beef jerkyก่อนทำให้สุก

           Beef jerkyแบบอบพร้อมรับประทาน                 Beef jerkyแบบทอดพร้อมรับประทาน


เพิ่มโดย : น.ส.พรกนิษฐ์ กระจ่างยศ [22/11/2564]   แก้ไขโดย : [ ]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 107.21.85.250
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates