เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    การพัฒนาผลิตภัณฑ์คุ๊กกี้เสริมกากกาแฟ  อ่าน :   114 
ชื่อเจ้าของ :  ผศ.ดร.สุภาวดี สำราญ   อีเมล์ :   sumransupa
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย
อาคารศุนย์วิทยาศาสตร์ ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย 234 ถ.เลย-เชียงคาน ต.เมือง อ.เมือง จ.เลย 42000 042-814676
เว็ปไซต์  http://www.clinic.sci.lru.ac.th/
  • Currently 3/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 3/5 stars (21 votes cast)

คำอธิบาย :

ผลิตภัณฑ์ชุมชน หนึ่งในพิภพ (คุ๊กกี้เสริมกากกาแฟ)

ผลลัพธ์ของานวิจัยที่จะได้รับในแต่ละขั้นตอน
ขั้นตอนที่  1 ผลลัพธ์ คือ ทราบองค์ประกอบทางเคมีของวัตถุดิบเริ่มต้น(กากกาแฟ) ที่เป็นผลพลอยได้
จากกาแฟพันธุ์อาราบิก้า ที่ปลูกในพื้นที่หมู่บ้านดงมะไฟ ตำบลมะเกลือใหม่ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
ขั้นตอนที่  2  ผลลัพธ์ คือ ได้ประเภทของคุ๊กกี้ที่เหมาะสมเพื่อใช้การผลิตคุ๊กกี้เสริมกากกาแฟ
ขั้นตอนที่  3 ผลลัพธ์ คือ ทราบปริมาณการเติมกากกาแฟที่เหมาะสมในผลิตภัณฑ์แล้วทำให้ได้
คุณลักษณะที่ดีของคุ๊กกี้และได้รับการยอมรับจากผู้ทดสอบมากที่สุด
ขั้นตอนที่  4 ผลลัพธ์ คือ ทราบคุณภาพทางเคมี ทางกายภาพ และอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์
คุ๊กกี้เสริมกากกาแฟ
ขั้นตอนที่ 5 ผลลัพธ์ คือ ได้ผลิตภัณฑ์คุกกี้เสริมกากกาแฟที่ผู้บริโภคทั่วไปให้การยอมรับ และทราบแนวโน้มทางการตลาดที่สามารถเป็นแนวทางในการพยากรณ์ยอดจำหน่ายได้ และผู้ประกอบการสามารถนำไปต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้  เป็นผลิตภัณฑ์ด้วงมะพร้าวอบกรอบที่ผ่านกระบวนการที่สะอาด ปลอดภัย ได้รับมาตรฐานจังหวัด LSF (Loei safety Food) โดยการประเมินจากคณะกรรมการด้านอาหารปลอดภัยจังหวัดเลย


เพิ่มโดย : นายสมิง ศรีกา [14/10/2564]   แก้ไขโดย : [ ]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 54.234.191.202
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates