เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อผลิตภัณฑ์ :    ผลิตภัณฑ์ชุมชน ด้วงมะพร้าวอบกรอบ  อ่าน :   55 
ชื่อเจ้าของ :  ผศ.ดร.สุภาวดี สำราญ   อีเมล์ :   sumransupa
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย
อาคารศุนย์วิทยาศาสตร์ ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย 234 ถ.เลย-เชียงคาน ต.เมือง อ.เมือง จ.เลย 42000 042-814676
เว็ปไซต์  http://www.clinic.sci.lru.ac.th/
  • Currently 2.7/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 2.7/5 stars (45 votes cast)

คำอธิบาย :


ผลิตภัณฑ์ชุมชน ด้วงมะพร้าวอบกรอบ1. การใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ

1.1 งานวิจัยสร้างองค์ความรู้แก่สาธารณชนในเรื่องต่างๆ เช่น องค์ความรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น  องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการผลิต วิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง                      1.2   การนำองค์ความรู้ไปพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น โดยเฉพาะมิติทางสังคม เป็นการสนับสนุนเกษตรกรเพื่อสร้างอาชีพ  เสริมคุณภาพชีวิต ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์  เช่น  เกิดการดำเนินกิจกรรมของกลุ่มอย่างต่อเนื่องโดยมีการเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยว                                                                                                                                                                     2. การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ งานวิจัยนำไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ และต่อยอดผลิตภัณฑ์                                                                                                                                       3. งานวิจัยนำไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ซึ่งก่อให้เกิดรายได้และงานวิจัยนำไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต                                                                                                                            เป็นผลิตภัณฑ์ด้วงมะพร้าวอบกรอบที่ผ่านกระบวนการที่สะอาด ปลอดภัย ได้รับมาตรฐานจังหวัด LSF (Loei safety Food) โดยการประเมินจากคณะกรรมการด้านอาหารปลอดภัยจังหวัดเลย

เพิ่มโดย : นายสมิง ศรีกา [14/10/2564]   แก้ไขโดย : [ ]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 107.21.85.250
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates