เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    การพัฒนาผลิตภัณฑ์มะพร้าวแก้วเบญจรงค์  อ่าน :   102 
ชื่อเจ้าของ :  ผศ.ดร.สุภาวดี สำราญ   อีเมล์ :   sumransupa
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย
อาคารศุนย์วิทยาศาสตร์ ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย 234 ถ.เลย-เชียงคาน ต.เมือง อ.เมือง จ.เลย 42000 042-814676
เว็ปไซต์  http://www.clinic.sci.lru.ac.th/
  • Currently 3/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 3/5 stars (20 votes cast)

คำอธิบาย :

ผลิตภัณฑ์ชุมชน ตราเคียงเลย

1. การใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ
1.1 งานวิจัยสร้างองค์ความรู้แก่สาธารณชนในเรื่ององค์ความรู้ด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ่านสื่อออนไลน์ https://www.youtube.com/watch?v=TkjtXIuK8QU องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการผลิต 
1.2   การนำองค์ความรู้ไปพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น โดยเฉพาะมิติทางสังคม เป็นการสนับสนุนเกษตรกรเพื่อสร้างอาชีพ  เสริมคุณภาพชีวิต ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์  เช่น  เกิดการดำเนินกิจกรรมของกลุ่มอย่างต่อเนื่องโดยมีการเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยว และเป็นศูนย์การเรียนรู้แหล่งผลิตสินค้าชุมชนที่ได้รับมาตรฐาน
2. การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์
2.1 งานวิจัยนำไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ และต่อยอดผลิตภัณฑ์
โดยใช้สีสกัดจากธรรมชาติ ได้แก่ สีขาว จากเนื้อมะพร้าว สีชมพู จากแก้วมังกร สีม่วง จากดอกอัญชัญ สีเหลือง จากขมิ้น และสีเขียว จากใบเตย
3. งานวิจัยนำไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ซึ่งก่อให้เกิดรายได้
   ปี พ.ศ. 2545 มะพร้าวอ่อนแก้ว 1 กก./120 บาท ยอดจำหน่ายต่อปี(บาท)2,000-3,000ช่องทางการตลาดภายในแหล่งท่องเที่ยว (แก่งคุดคู้)  ปี พ.ศ. 2551 มะพร้าวอ่อนแก้ว 1 กก./120 บาท ยอดจำหน่ายต่อปี(บาท)10,000ช่องทางการตลาดภายในจังหวัดเลย/ต่างจังหวัด/งานแสดงสินค้าของหน่วยงาน       ปี พ.ศ. 2555 ถึงปัจจุบัน มะพร้าวแก้วเบญจรงค์ 1 กก./500 บาท - มะพร้าวแก้วเบญจรงค์ (แต่ละสี) 50 กรัม/ 65 บาท ยอดจำหน่ายต่อปี(บาท)50,000ช่องทางการตลาดภายในจังหวัดเลย/ต่างจังหวัด/งานแสดงสินค้าของหน่วยงาน/ต่างประเทศ
 

 


เพิ่มโดย : นายสมิง ศรีกา [14/10/2564]   แก้ไขโดย : นายสมิง ศรีกา[ 14/10/2564]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 54.234.191.202
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates