เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อผลิตภัณฑ์ :    การพัฒนาและต่อยอดเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบด้วงมะพร้าวและด้วงมะพร้าวอบกรอบ  อ่าน :   30 
ชื่อเจ้าของ :  นายปิยะพงษ์ ชมศรี   อีเมล์ :   choomseer@
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย
อาคารศุนย์วิทยาศาสตร์ ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย 234 ถ.เลย-เชียงคาน ต.เมือง อ.เมือง จ.เลย 42000 042-814676
เว็ปไซต์  http://www.clinic.sci.lru.ac.th/
  • Currently 2.8/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 2.8/5 stars (21 votes cast)

คำอธิบาย :


ผลิตภัณฑ์สำหรับการบริโภค1.ข้าวเกรียบด้วงมะพร้าวมันม่วง และ 2. ด้วงมพร้าวอบกรอบกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงด้วงมะพร้าว ต.ท่าสวรรค์ อ.นาด้วง จ.เลยการพัฒนาและต่อยอดเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบด้วงมะพร้าวและด้วงมะพร้าวอบกรอบ สู่มาตรฐาน LSFผลิตภัณฑ์จากด้วงมะพร้าวคือ ข้าวเกรียบด้วงมะพร้าวมันม่วง และด้วงมะพร้าวอบรม ที่ถูกพัฒนาเพื่อให้มีสะอาด ความถูกหลักอนามัย และการเก็บรักษาได้นาน 

เพิ่มโดย : นายสมิง ศรีกา [14/10/2564]   แก้ไขโดย : [ ]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 54.234.191.202
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates