เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    ปุ๋ยชีวภาพจากวัสดุเพาะเลี้ยงด้วงมะพร้าว  อ่าน :   99 
ชื่อเจ้าของ :  นางสาวพรชนก บุญลับ   อีเมล์ :   Email scie
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย
อาคารศุนย์วิทยาศาสตร์ ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย 234 ถ.เลย-เชียงคาน ต.เมือง อ.เมือง จ.เลย 42000 042-814676
เว็ปไซต์  http://www.clinic.sci.lru.ac.th/
  • Currently 2.9/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 2.9/5 stars (25 votes cast)

คำอธิบาย :

ผลิตภัณฑ์ปุ๋ยชีวภาพจากวัสดุเหลือทิ้งจากการเพาะเลี้ยงด้วงมะพร้าว เหมาะสำหรับเป็นวัสดุปลูกและเสริมแร่ธาตุให้กับพืชช่วงอายุสั้น เช่น ผักสวนครัว  ประยุกต์ใช้แบคทีเรียที่คัดแยกจากเศษวัสดุเหลือทิ้งจากการเพาะเลี้ยงด้วงมะพร้าว นำมาทดสอบคุณสมบัติในการย่อยเซลลูโลส ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญของกาบมะพร้าว แล้วนำมาใช้เป็นเชื้อตั้งต้นในกระบวนการหมักย่อยเศษวัสดุเหลือทิ้งจากการเพาะเลี้ยงด้วงมะพร้าว เพื่อให้เกิดการย่อยสลายและปลดปล่อยแร่ธาตุที่สามารถช่วยส่งเสริมการจริญเติบโตของพืช เป็นการลดของเสียที่เกิดจากกระบวนการเลี้ยงด้วงมะพร้าว ทำให้เกิดเป็นปุ๋ยชีวภาพ เพื่อให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อไปได้ 


เพิ่มโดย : นายสมิง ศรีกา [14/10/2564]   แก้ไขโดย : [ ]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 54.234.191.202
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates