เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อผลิตภัณฑ์ :    ปลากุเลาป้าเบญ   อ่าน :   35 
ชื่อเจ้าของ :  ปลากุเลาป้าเบญ    อีเมล์ :   -
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์  99 หมู่ที่ 8 ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000
เว็ปไซต์  www.pnu.ac.th
  • Currently 2.9/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 2.9/5 stars (36 votes cast)

คำอธิบาย :


 
ปลากุเลาป้าเบญ สด ใหม่ คัดสรรปลาธรรมชาติ จากแม่น้ำสุไหงโก-ลก อำเภอตากใบ ปลากุเลาเค็มเป็นสินค้าที่ได้รับการขึ้นทะเบียนว่าเป็นสินค้าที่สามารถบ่งชี้ลักษณะทางภูมิศาสตร์ได้ จะพบปลากุเลาที่มีเนื้อดี เหมาะแก่การหมักเกลือได้ในจังหวัดนราธิวาสเท่านั้น Salted Fish or PlaGuLaoKhem, fresh and delicious! we selected raw materials from nature, also registered to be geographical indication products. Only found Gulao fish in Narathiwat province. 

จังหวัด : นราธิวาส

ประเภทสินค้า : อาหาร

ขนาด :

น้ำหนัก : 1 Kg

ชื่อผู้ติดต่อ : ปลากุเลาป้าเบญ

ที่อยู่ :

เบอร์ติดต่อ : 089-296-0160 หรือ 073-581-684


เพิ่มโดย : นายวิรัตน์ หน่อแดง [6/10/2564]   แก้ไขโดย : [ ]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 107.21.85.250
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates