เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อผลิตภัณฑ์ :    ผ้าบาติก  อ่าน :   97 
ชื่อเจ้าของ :  โยฮันบาติก   อีเมล์ :   ๐ ๗๓๖๑ ๘๒๔
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์  99 หมู่ที่ 8 ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000
เว็ปไซต์  www.pnu.ac.th
  • Currently 3/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 3/5 stars (77 votes cast) Thanks for your vote!

คำอธิบาย :


ผ้าบาติก คำว่า บาติก เป็นภาษาชวา ใช้เรียกผ้าย้อมสีชนิดหนึ่งที่รวมศิลปะทางด้านฝีมือ และเทคนิคการย้อมสีเข้าด้วยกัน หลักการทำผ้าบาติกอาศัยเทคนิคง่าย ๆ คือ “การวันสีด้วยเทียน” โดยใช้ “วันติ้ง” เป็นเครื่องมือที่จุ่มเทียนไขเหลวเพื่อวาดลวดลายลงบนผืนผ้าก่อนลงสีในส่วนที่ไม่ต้องการให้ติดสีที่ย้อม เมื่อนำไปย้อมสี สีก็จะติดเฉพาะส่วนที่ไม่ลงเทียนไว้และจะติดซึมไปตามรอยแตกของเทียนเกิดลวดลายสวยงาม ปัจจุบัน การทำผ้านิยมใช้วิธีพิมพ์ลายผ้ามากกกว่าวิธีเขียนลายด้วยมือ เพราะเร็วและสะดวกกว่า ผ้าบาติกนี้ส่งขายตามเมืองท่องเที่ยวใหญ่ ๆ และส่งออกขายในมาเลเซีย ร้านจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง โยฮันบาติก ๒๓๐ ถนนประชาวิวัฒน์ อำเภอสุไหงโกลก (ตรงข้ามปั๊มน้ำมันคาร์ลเทค) โทร.๐ ๗๓๖๑ ๘๒๔๗ เปิด ๐๘.๓๐-๑๘.๐๐ น.ผลิตภัณฑ์ผ้าบาติกบ้านอ่าวมะนาว ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง โทร. ๐๘ ๑๘๙๘ ๔๕๗๑, ๐๘ ๑๗๓๘ ๑๙๕๗ เปิด ๐๘.๐๐-๑๗.๐๐ น.สุมาตราบาติก  ๖ ถนนวงค์วิวัฒน์  อำเภอสุไหงโกลก โทร. ๐ ๗๓๖๑ ๙๑๘๗, ๐๘ ๑๕๔๐ ๑๐๒๔ เปิด ๐๙.๐๐ – ๑๘.๐๐ น. จำหน่ายผ้าบาติก  ผ้าเช็ดหน้าบาติก  เสื้อจากผ้าบาติกYADA Training Center ๑๔ ม.๑๐ บ้านกูบู ตำบลไพรวัน อำเภอตากใบ จำหน่ายผ้าบาติก กระเป๋า เสื้อผ้าบาติกสำเร็จรูป สอบถามข้อมูล โทร. ๐๘-๑๘๙๘-๗๐๓๕, ๐ ๗๓๖๔ ๑๐๔๖   


เพิ่มโดย : นายวิรัตน์ หน่อแดง [6/10/2564]   แก้ไขโดย : [ ]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 34.236.192.4
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates