เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อผลิตภัณฑ์ :    ใบไม้สีทอง  อ่าน :   89 
ชื่อเจ้าของ :  ๑๘๘ ถนนพิชิตบำรุง อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส   อีเมล์ :   ๐ ๗๓๕๑ ๓๕๘
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์  99 หมู่ที่ 8 ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000
เว็ปไซต์  www.pnu.ac.th
 • Currently 3.1/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Rated 3.1/5 stars (72 votes cast)

คำอธิบาย :


ใบไม้สีทอง หรือ ย่านดาโอ๊ะ รูปร่างคล้ายกับใบกาหลงหรือชงโค แต่ขนาดใหญ่กว่า ใบอ่อนมีสีน้ำตาลแดงหรือทองแดงเป็นมันคล้ายเส้นไหม นิยมเก็บใบไม้สดมาทำให้แห้งตามธรรมชาติ ด้วยการใส่ถุงจนแห้ง ใช้เวลา ๔-๕ เดือนและอัดรีดให้เรียบใช้เวลา ๓ เดือน ก่อนนำมาใส่ซองบรรจุหรือใส่กรอบรูป เป็นของแต่งบ้าน เชื่อว่าเป็นใบไม้มงคล  ร้านจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง ใบไม้มงคลสีทอง ๑๘๘ ถนนพิชิตบำรุง อำเภอเมือง โทร. ๐ ๗๓๕๑ ๓๕๘๑, ๐๘ ๙๒๙๘ ๓๔๐๒ เปิด ๐๙.๐๐–๑๖.๐๐ น. (หยุดวันอาทิตย์) งานฝีมือทำจากใบไม้สีทองประดับลงกรอบรูป สมุดบันทึก ผ้าบาติกภาพวาดใบไม้สีทอง ถนนวิจิตรไชยบูรณ์ อำเภอเมือง โทร. ๐ ๗๓๕๑ ๒๘๗๕, ๐๘ ๙๔๖๕ ๓๕๓๓ เปิด ๐๙.๐๐ –๑๗.๐๐ น. จำหน่ายงานฝีมือที่ทำจากใบไม้สีทอง 

เพิ่มโดย : นายวิรัตน์ หน่อแดง [6/10/2564]   แก้ไขโดย : [ ]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
  จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

  หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
  ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
  Your ip address : 3.233.217.106
  ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
  ประเภทของผู้รับบริการ *

  ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

  เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
  (Appropriate Technology)

  ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

  วีดีโอเทคโนโลยี

  ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

  บริการของเรา...

  X

  หนังสือน่าอ่าน...

  X

  Template by OS Templates