เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    สเตอร์โฟม-โฟมยางธรรมชาติ คอมโพสิตสสำหรับสกัดสารอินทรีย์  อ่าน :   15 
ชื่อเจ้าของ :  รศ.ดร.เพริศพิชญ์ คณาธารณา, ผศ.ดร.จงดี บูรณชัย, รศ.ดร.ปณต ถาวรังกูร และนางสาวชรินรัตน์ ศิริธรรม คณะวิทยาศาสตร์   อีเมล์ :   proespicha
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ฝ่ายพันธกิจวิจัยเพื่อสังคม สำนักวิจัยและพัฒนา ชั้น 11 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 074-286943
เว็ปไซต์  http://www.clinictech.psu.ac.th
 • Currently 3.2/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Rated 3.2/5 stars (12 votes cast)

คำอธิบาย :
เป็นการพัฒนาตัวดูดซับแบบสเตอร์โฟมขึ้นครั้งแรก โดยการประยุกต์ใช้โฟม จากน้ำยางธรรมชาติในการเตรียมตัวดูดซับโดยอาศัยรูพรุนที่มีอยู่จำนวนมากของโฟมยางมากักตัวดูดซับ ซึ่งเป็นคอมโพสิตของกราฟีนออกไซต์ และพอลิเอทิลีนไกลคอล เมื่อใช้ลวดโลหะสอดผ่านแกนกลางของโฟมยางจะได้ตัวดูดซับที่มีลักษณะเป็นแท่งคนที่ใช้งานได้ง่าย เพียงนำตัวดูดซับโฟมยางนี้ใส่ลงในขวดบรรจุสารตัวอย่าง และวางบนเครื่องคนแม่เหล็กไฟฟ้า ตัวดูดซับก็จะหมุนพร้อมทั้งสกัดสารที่สนใจวิเคราะห์ จึงเรียกตัวดูดซับนี้ว่า “สเตอร์โฟม” เป็นวิธีการสกัดที่ง่าย ลดค่าใช้จ่าย ลดปริมาณของตัวอย่างและตัวทำละลายอินทรีย์ โดยสามารถประยุกต์ใช้สกัดสารอินทรีย์ปริมาณน้อยในตัวอย่างสิ่งแวดล้อม เครื่องสำอาง อาหาร และเครื่องดื่ม

เพิ่มโดย : นายธนทรัพย์ ลิ่มปะรังษี [6/10/2564]   แก้ไขโดย : [ ]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
  จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

  หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
  ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
  Your ip address : 3.236.253.192
  ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
  ประเภทของผู้รับบริการ *

  ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

  เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
  (Appropriate Technology)

  ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

  วีดีโอเทคโนโลยี

  ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

  บริการของเรา...

  X

  หนังสือน่าอ่าน...

  X

  Template by OS Templates