เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    วัสดุซับแรงกระแทกผลิตจากยางพารา  อ่าน :   15 
ชื่อเจ้าของ :  ผศ.ดร.พรศิริ แก้วประดิษฐ์, ผศ.ดร.เอกวิภู กาลกร์สุรปราณี, นางสาวนุสรา แหละหมัน, นางสาวอรัญญา คงชู และนางสาวพรรณราย ชลธาร คณะวิทยาศาสตร์   อีเมล์ :   pornsiri.k
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ฝ่ายพันธกิจวิจัยเพื่อสังคม สำนักวิจัยและพัฒนา ชั้น 11 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 074-286943
เว็ปไซต์  http://www.clinictech.psu.ac.th
 • Currently 2.8/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Rated 2.8/5 stars (13 votes cast)

คำอธิบาย :
วัสดุซับแรงกระแทกผลิตจากยางพารา ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อเพิ่มสมบัติ
การดูดซับแรงกระแทกของยางพารา ผลทดสอบความสามารถการดูดซับแรงกระแทก
ที่แรงเริ่มต้น 7,500 นิวตัน (10 จูล) ด้วยเครื่องทดสอบ Drop test พบว่า วัสดุซับ
แรงผลิตจากยางพาราซึ่งขึ้นรูปเป็นสนับเข่า (NRF และ NRI) สามารถดูดซับแรงกระแทก
ได้สูงถึง 71 – 74% ซึ่งมีประสิทธิภาพเทียบเท่าสนับเข่าทางการค้าที่มีสมบัติรับ
แรงกระแทก (ดูดซับได้ 70%) (ดังแสดงในรูปที่ 1 และ 2) แต่วัสดุซับแรงผลิตจาก
ยางพารามีราคาถูกกว่าถึง 3 – 4 เท่า และเมื่อทดสอบชิ้นงาน กว้าง x ยาว x หนา =
8 x 8 x 1.5 ซม. ที่แรงเริ่มต้นประมาณ 11,000 นิวตัน (22 จูล) (ทดสอบที่สถาบัน
ยานยนต์ นิคมอุตสาหกรรมบางปู จ.สมุทรปราการ) พบว่า วัสดุซับแรงจากยางพารา
สามารถดูดซับแรงได้ราว 70% โดยชิ้นงานเสียรูปหลังทดสอบมีความลึกเพียง
0.7 มม. (รูปที่ 3)

เพิ่มโดย : นายธนทรัพย์ ลิ่มปะรังษี [6/10/2564]   แก้ไขโดย : [ ]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
  จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

  หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
  ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
  Your ip address : 3.236.253.192
  ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
  ประเภทของผู้รับบริการ *

  ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

  เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
  (Appropriate Technology)

  ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

  วีดีโอเทคโนโลยี

  ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

  บริการของเรา...

  X

  หนังสือน่าอ่าน...

  X

  Template by OS Templates