เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    เทคโนโลยีการพัฒนาลวดลายและเทคนิคการทอผ้าไหมไทยพื้นบ้านย้อมคราม  อ่าน :   1,410 
ชื่อเจ้าของ :  คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม   อีเมล์ :   kritsadath
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 156 ม.5 ต.พลายชุมพล อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 0864464696
เว็ปไซต์  http://rdi.psru.ac.th/ClinicTech/index.php
  • Currently 3/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 3/5 stars (185 votes cast) Thanks for your vote!

คำอธิบาย :

การดำเนินโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาลวดลายและเทคนิคการทอผ้าไหมไทยพื้นบ้านย้อมคราม กลุ่มเกษตรกรหมู่บ้านซำรัง และหมู่บ้าน หนองหญ้าปล้อง ตำบลชมพู อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก ได้รับทุนอุดหนุนจากโครงการคลินิกเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ 2554 เทคโนโลยีนี้เกิดจากความต้องการของชุมชน มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาลวดลายและถ่ายทอดเทคนิคการทอผ้าไหมไทยพื้นบ้านย้อมครามแก่ชุมชน สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามนะครับ


ขยายภาพ
เพิ่มโดย : นางสาววิภาวี เกรียงศักดิ์ศรี [19/4/2555]   แก้ไขโดย : นางสาวลลิตา ไชยมงคล[ 3/11/2563]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 3.238.225.8
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates