เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    กังหันลม 2012  อ่าน :   4,487 
ชื่อเจ้าของ :  คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม   อีเมล์ :   kritsadath
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 156 ม.5 ต.พลายชุมพล อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 0864464696
เว็ปไซต์  http://rdi.psru.ac.th/ClinicTech/index.php
  • Currently 3/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 3/5 stars (170 votes cast)

คำอธิบาย :
วัตถุประสงค์
1. เพื่อใช้กังหันลมปั่นไฟไว้ใช้งาน
2. เพื่อใช้กังหันลมเพื่อสูบน้ำ

ส่วนประกอบพื้นฐานและการใช้งาน
1. ถังพลาสติก 200 ลิตร 2 ถัง ผ่าครึ่ง
2. แกนเหล็กมีแขนยึดถังพลาสติก ทั้ง 2 ชั้น แบบกากบาททำมุม 09 องศา เพื่อให้แต่ละชั้นมีพื้นที่ในการรับลม
3. โครงสร้างสำหรับยึดแกนกังหัน ทำด้วยโครงไม้หรือโครงเหล็กก็ได้ แต่ต้องทำให้แข็งแรงพอที่จะยึดกังหันลมได้ แนะนำให้ใช้เสาไฟฟ้า จะดีมาก และสามารถต่อเติมกังหันลมได้หลายชั้น
4. ลูกปืนตุ๊กตา 2 ชุด สำหรับยึดแกนกังหันติดกับโครงสร้าง
5. มูเล่ สำหรับเป็นต้นกำลังไปปั่นไฟฟ้า หรือถ้านำไปเชื่อมกับปั้มซักให้ปรับแต่งปั้มซัก โดยบิดมูเล่ปั้มซักให้อยู่ในแนวนอน เชื่อมเข้ากับแกนกังหันลมได้โดยตรง แต่อาจจะต้องไปจ้างโรงกลึงทำรูยึดสกรูใหม่

ขยายภาพ
เพิ่มโดย : นางสาววิภาวี เกรียงศักดิ์ศรี [18/4/2555]   แก้ไขโดย : นางสาววิภาวี เกรียงศักดิ์ศรี[ 19/4/2555]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 18.232.59.38
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates