เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    การผลิตน้ำมันไบโอดีเซลระดับครัวเรือน  อ่าน :   5,602 
ชื่อเจ้าของ :  คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม   อีเมล์ :   kritsadath
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 156 ม.5 ต.พลายชุมพล อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 0864464696
เว็ปไซต์  http://rdi.psru.ac.th/ClinicTech/index.php
  • Currently 3.2/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 3.2/5 stars (153 votes cast)

คำอธิบาย :

ขั้นตอนที่ 1 เตรียมส่วนผสมในการผลิตระดับครัวเรือนดังนี้
น้ำมันพืช 8 ลิตร, เมทานอล 95% 2 ลิตร
โปรแตสเซียมโฮดรอกไซด์ 0.75 กิโลกรัม
** ควรสวมถุงมือและใส่แว่นตาว่ายน้ำเพื่อป้องกันสารเคมีละเหยเข้าตา
ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนการผสมสารเคมี
นำโปรแตสเซียมโฮดรอกไซด์ 0.75 กิโลกรัม เทใส่ขวดเมทานอล (ผ่านกรวย) ปิดฝาหลวมๆ ตั้งทิ้งไว้จนละลาย **การสผมสารเคมีจะเกิดความร้อนเล็กน้อย
ขั้นตอนที่ 3 ต้มน้ำมันพืช
นำหม้อแกงตั้งบนเตาแก๊สเปิดแก๊ส ต้มไปเรื่อย และต้องคนไปด้วยละตรวจวัดอุณหภูมิให้ได้ 55 – 56 องศา จึงยกลงจากเตา** ห้ามต้มด้วยเตาฟืน ให้ใช้เตาแก๊สเนื่องจากง่ายต่อการควบคุมความร้อน
ขั้นตอนที่ 4 เทสารเคมี
เทสารเคมีนำขวดที่ผสมสารเคมีแล้วเทใส่หม้อต้มน้ำมันพืชอย่างช้าๆ เพื่อป้องกนสารเคมีกระเด็นพร้อมกับคนไปด้วยเบาๆ ** ห้ามสูดดมไอระเหย ควรเปิดพัดลมในขณะเทสารเคมี
ขั้นตอนที่ 5 กวนส่วนผสม
นำไม้กวนส่วนผสมให้เข้ากันประมาณ 15 – 20 นาที แล้วปล่อยทิ้งไว้ให้เย็นตัวลง ** ห้ามสูดดมไอระเหย ควรเปิดพัดลมในขณะเทสารเคมี
ขั้นตอนที่ 6 เกิดการแยกชั้นของน้ำมัน
หลังจากตั้งทิ้งไว้ประมาณ 3 ชั่วโมงจะเกิดการแยกชั้นโดยมีน้ำมันอยู่ด้านบนและมีกลีเซอรีนอยู่ด้านล่าง ** ตักน้ำมันส่วนบนไปใส่ถังใบใหม่ เทกลีเซอรีนส่วนล่างเก็บไว้ในขวดเปล่า
ขั้นตอนที่ 7 ล้างน้ำมันด้วยน้ำ
เติมน้ำมันสะอาดลงในถึงน้ำมันฯ ประมาณ 1 เท่าตัว ใช้ไม้กวนให้เข้ากันประมาณ 15 – 20 นาที แล้วตั้งทิ้งไว้จนเกิดการแยกชั้น จึงถ่ายน้ำมันด้านบนไปยังถังในใหม่แล้วทำการล้างน้ำมันด้วยน้ำสะอาดซ้ำอีก 2 ครั้ง
** ถ้าเกิดสบู่มากต้องล้างน้ำหลายรอบและตั้งทิ้งไว้นานกว่าปกติ
ขั้นตอนที่ 8 ต้มน้ำมันไปโอดีเซล
ตักน้ำมันไบโอดีเซลด้านบนที่ผ่านการล้างน้ำแล้ว ใส่หม้อแกงต้มด้วยเตาแก๊ส ใช้ไฟปานกลางให้ได้อุณหภูมิ 105 องศาขึ้นไป โดยรวมใช้เวลาประมาณ 20 นาที ตั้งทิ้งไว้จนเย็น น้ำจะระเหยกลายเป็นไอจนหมด
** ห้ามต้มด้วยเตาฟืน ควรใช้เตาแก๊ส
-ขั้นตอนที่ 9 การนำไปใช้
การนำไปใช้นั้นควรนำไปใช้กับเครื่องยนต์สูบเดียวสามารถนำไปใช้ได้เลยไม่ต้องผสมน้ำมันดีเซล แต่เครื่องยนต์สองสูบขึ้นไป (รถยนต์) ควรนำไปผสมกับน้ำมันไบโอดีเซลตามอัตราส่วนที่ต้องการและควรกรองน้ำมันไบโอดีเซลก่อนน้ำไปเติมรถยนต์
** ไม่ควรใช้กับรถยนต์เครื่องระบบคอมมอนเรล
 


ขยายภาพ
เพิ่มโดย : นางสาววิภาวี เกรียงศักดิ์ศรี [18/4/2555]   แก้ไขโดย : นางสาวลลิตา ไชยมงคล[ 3/11/2563]
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 107.21.85.250
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates