เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    ผลิตต้นกล้ากล้วยหอมทองปลอดโรค จากการผ่าหน่อ  อ่าน :   2,481 
ชื่อเจ้าของ :  อาจารย์ ปณิดา กันถาด   อีเมล์ :   panida_dac
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร 99 หมู่ 5 ต.ละแม อ.ละแม จ.ชุมพร 86170 077-544068
เว็ปไซต์  http://www.chumphon.mju.ac.th/clinictech/
  • Currently 3/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 3/5 stars (82 votes cast)

คำอธิบาย :

การที่มีการปลูกกล้วยหอมทองในพื้นที่เดิมเป็นเวลานาน จึงมีปัญหาในเรื่องการโรคที่สะสมอยู่ในพื้นที่ปลูกอีกทั้งหน่อกล้วยที่เกษตรกรใช้ปลูกก็ยังเป็นหน่อที่ได้จากสวนของต้นเองดังนั้นการควบคุมโรคจึงไม่สามารถทำได้ส่งผลให้ปริมาณของกล้วยหอมทองลดคุณภาพและลดปริมาณลง ดังนั้นจึงได้เกิดโครงการการผลิตต้นกล้ากล้วยหอมทองปลอดโรคจากการผ่าหน่อ ขึ้นเพื่อช่วยให้เกษตรรู้จักการผลิตต้นกล้ากล้วยหอมทองที่ปลอดโรคได้เอง ซึ่งจะทำให้กล้วยหอมทองของเกษตรกรยังมีคุณภาพที่ดีและขายได้ในราคาสูงต่อไป

ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
หรือที่ 077-519495
99 หมู่ 5 ตำบล ละแม อำเภอ ละแม จังหวัด ชุมพร 86170
http://www.chumphon.mju.ac.th/clinictech/


เพิ่มโดย : นายเอกพงศ์ มุสิกะเจริญ [5/4/2555]   แก้ไขโดย : นางสาวลลิตา ไชยมงคล[ 3/11/2563]
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 3.215.77.193
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates