เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อผลิตภัณฑ์ :    ผลไม้กรอบ  อ่าน :   69 
ชื่อเจ้าของ :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เดือนรุ่ง เบญจมาศ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรพร สวัสดิการ   อีเมล์ :   Classforec
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมสินค้าเกษตรและอาหารภาคตะวันออก อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 หมู่ 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 039-319-111 ต่อ 10400 มือถือ 0845648272
เว็ปไซต์  http://www.ctech.rbru.ac.th/
  • Currently 3.1/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 3.1/5 stars (68 votes cast)

คำอธิบาย :

การทอดสูญญากาศ (Vacuum Frying)

                  การทอดในสูญญากาศ คือ การทำอาหารให้สุกโดยใช้น้ำมันเป็นตัวกลางแลกเปลี่ยนความร้อน แต่จะทอดอาหารในสภาวะ ที่มีก๊าซออกซิเจน หลงเหลืออยู่ น้อยมาก โดยการลดความดัน ทำให้จุดเดือดของน้ำมัน และน้ำในอาหาร ต่ำกว่าการทอด แบบปกติ ระหว่างการทอด อาหาร จะได้รับความร้อนโดยมีน้ำมันเป็นตัวกลางถ่ายเทความร้อน ความร้อนของน้ำมันทำให้ น้ำภายในอาหารเดือด น้ำระเหยจากภายใน ออกสู่ภายนอกอย่างรวดเร็ว ทำให้ ความชื้นของอาหารลดลง และผิวหน้าแห้ง กรอบ ผลิตภัณฑ์ที่ทอด ในสูญญากาศจะมีน้ำมัน เหลืออยู่น้อยกว่า การทอดแบบปกติ สามารถรักษาสี และคุณค่าทางอาหาร ได้มากกว่า ลดการเสื่อมเสียของน้ำมัน และสามารถรักษา สีธรรมชาติ ของผลิตภัณฑ์ไว้ได้

            ทางศูนย์พัฒนานวัตกรรมสินค้าเกษตรและอาหารภาคตะวันออก หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มีความพร้อมด้านบุคลากร นักวิจัย เจ้าหน้าที่พัฒนาผลิตภัณฑ์ และเครื่องทอดสูญญากาศ จึงสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้

  
   

  
 เพิ่มโดย : นายคฑาวุธ สว่างดี [5/10/2564]   แก้ไขโดย : นายคฑาวุธ สว่างดี[ 5/10/2564]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 3.229.117.123
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates