เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    ปอกหมอนผ้าบาติก  อ่าน :   83 
ชื่อเจ้าของ :  จ.ส.ต.มณเธียร โอทองคำ   อีเมล์ :   montien_6@
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เลขที่ 2 ถ.นางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 0-2287-9600 ต่อ 1177
เว็ปไซต์  http://www.clinictech.rmutk.ac.th
  • Currently 3/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 3/5 stars (66 votes cast)

คำอธิบาย :

กลุ่มควนขันบาติก เดิมเป็นกลุ่มยุวเกษตรบ้านไทรงาม ต่อมา พ.ศ. 2540 เกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ ภัยวิบัติจาธรรมชาติทำให้พืชผลทางการเกษตรเสียหาย มีผลให้สมาชิกขาดรายได้ คณะกรรมการกลุ่มเลยเรียกประชุมปรึกษาหารือ เพื่อหาทางแก้ปัญหา สมาชิกได้เสนอการทำผ้าบาติก เพราะสมาชิกหลายคนชอบการวาดภาพจึงตกลงกันทำผ้าบาติกและใช้เวลาการศึกษาเรียนรู้ในการทำผ้าบาติก ประมาณ 2 ปีกว่า จึงออกมานำเสนอแก่ท้องตลาดให้เห็นและเป็นที่รู้จักกันจนถึงทุกวันนี้ โดยเปลี่ยนชื่อมาเป็นกลกุ่มควนขันบาติกสตูล
ปอกหมอนผ้าบาติก
ปลอกหมอนบาติกด้านหน้าที่เป็นลวดลายดอกกาหลงที่ยังคงใช้สีเคมีแต่ใช้ลวดลายที่ไม่ซับซ้อนเกินไป แต่ด้านหลังของปลอกหมอนใช้วิธีการมัดย้อมสีธรรมชาติจากคราม เเล้วนำมาประกอบเป็นปลอกหมอนที่มีสองรูปแบบในใบเดียวกัน และผ้าที่ใช้เป็นผ้าฝ้าย 100%วิธีใช้ : นำไส้ในหมอนอิงมาสวมใส่
 


เพิ่มโดย : น.ส.อัจฉรา จินดาจำนง [4/10/2564]   แก้ไขโดย : [ ]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 34.239.147.7
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates