เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อผลิตภัณฑ์ :    ยาหม่องสมุนไพร  อ่าน :   103 
ชื่อเจ้าของ :  อ.นิวัฒน์ชัย ใจคำ   อีเมล์ :   nueng.ie08
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย
สำนักงานคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่เชียงราย 99 หมู่ 10 ต.ทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย 57120 053-723-971 หรือ 997 ต่อ 1131
เว็ปไซต์  http://www.clinictechcr.rmutl.ac.th
  • Currently 3/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 3/5 stars (66 votes cast)

คำอธิบาย :


กลุ่มวิสาหกิจสมุนไพรพื้นบ้านโป่งแดงใหม่ เป็นธุรกิจผลิตสินค้า โดยผลิตยาหม่องขี้ผึ้ง เริ่มดำเนินการมาแล้ว 2 ปี (เริ่มในปี 2558) เหตุที่เริ่มต้นทำธุรกิจเพื่อเป็นอาชีพเสริม สร้างรายได้ให้กับชุมชนและเพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพของผู้ใช้ วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตจากสมุนไพรได้จากปลูกเองภายในชุมชนซึ่งปลอดสารเคมีและมีกลิ่นหอมคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ยาหม่องขี้ผึ้งใช้แก้อาการวิงเวียนศีรษะใช้ทาเมื่อถูกแมลงกัดต่อย โดยผลิตภัณฑ์หลักของกลุ่มวิสาหกิจคือ ยาหม่องขี้ผึ้งกลิ่นตะไคร้ กลิ่นสาระแหน่ กลิ่นไพล สไปรย์หอมไล่ยุง เทียนกลิ่นตะไคร้หอมไล่ยุง ซึ่งผลิตภัณฑ์ทั้งหมดผลิตจากสมุนไพรปลอดสารเคมี มีกลิ่นหอม ทำบรรจุภัณฑ์หลายรูปแบบใช้น้ำมันหอมระเหยกลิ่นต่าง ๆ สินค้าหรือผลิตภัณฑ์ของกลุ่มจะถูกซื้อจากลูกค้าที่เป็นลูกค้ากลุ่มเป้าหมายคือ กลุ่มคนรักสุขภาพ กลุ่มลูกค้าทั่วไป ทั้งชายและหญิง ในการดำเนินธุรกิจนี้กลยุทธ์ที่กลุ่มวิสาหกิจดำเนินการเพื่อทำให้ประสบความสำเร็จ คือ การรวมกลุ่มปลูกสมุนไพรเพื่อนำมาใช้เป็นวัตถุดิบหลักในการทำผลิตยาหม่องสมุนไพร เพื่อลดต้นทุนในการผลิต และมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการทำงานตามความคิดและแนวทางที่วางแผนไว้ให้ตรงตามเป้าหมายที่กำหนดเพื่อให้การผลิตสินค้าออกมาอย่างมีคุณภาพ 

เพิ่มโดย : พรพิมล ยอดสุวรรณ [2/10/2564]   แก้ไขโดย : [ ]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 3.233.217.106
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates