เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อผลิตภัณฑ์ :    ปลาหมึกสอดไส้ข้าวเหนียว (ตูปะซูตง)  อ่าน :   36 
ชื่อเจ้าของ :  กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารฮาลาล   อีเมล์ :   -
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
สำนักงานโครงการคลินิกเทคโนโลยี อาคาร4 สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดตภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 133 ถ.เทศบาล 3 ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000 073299699 ต่อ 34000
เว็ปไซต์  http://srdi.yru.ac.th/clinic/
  • Currently 2.7/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 2.7/5 stars (28 votes cast)

คำอธิบาย :


คุณสมบัติผลิตภัณฑ์



          เป็นผลิตภัณฑ์ปลาหมึกสอดไส้ข้าวเหนียว (ตูปะซูตง) พร้อมรับประทาน โดยเป็นการประยุกต์หลักการทางวิทยาศาสตร์เพื่อใช้ปรับปรุงคุณภาพ เนื้อสัมผัส และอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์อาหารท้องถิ่นให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น



จุดเด่นสินค้า



          เป็นผลิตภัณฑ์ปลาหมึกสอดไส้ข้าวเหนียว (ตูปะซูตง) พร้อมรับประทาน แยกตัวปลาหมึกและน้ำราด โดยก่อนรับประทานนำมาให้ความร้อนด้วยไมโครเวฟที่ระดับความร้อนด้วยกำลังไฟสูงที่สุด (800 วัตต์) เป็นเวลา 3นาที



ราคาขาย



          บรรจุกล่องพลาสติกที่ใช้สำหรับไมโครเวฟ น้ำหนักปลาหมึก 90 กรัม น้ำราด 60 กรัม รวมขนาดบรรจุ 150 กรัม/กล่อง



ผู้จัดจำหน่าย



          กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารฮาลาล







เพิ่มโดย : น.ส.พรกนิษฐ์ กระจ่างยศ [30/9/2564]   แก้ไขโดย : [ ]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 107.21.85.250
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates