เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อผลิตภัณฑ์ :    ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว มิคกี้ ทานาคา   อ่าน :   57 
ชื่อเจ้าของ :  กลุ่มผู้ประกอบการ มิคกี้ ทานาคา   อีเมล์ :   clinic.tak
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ล้านนา เขตพื้นที่ตาก 41 ม.7 ต.ไม้งาม อ.เมือง จ.ตาก 63000  055-298438 ต่อ 1120
เว็ปไซต์  http://www.tak.rmutl.ac.th
  • Currently 2.8/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 2.8/5 stars (55 votes cast)

คำอธิบาย :


ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว มิคกี้ ทานาคา ผลิตภัณฑ์ที่เน้นการใช้ผงสมุนไพร ทานาคา เป็นส่วนผสมหลัก ซึ่งมีหลากหลายชนิด ได้แก่โลชั่นทานาคาโปรตีนไหม,


เซรั่มทานาคาโปรตีนไหม,


ผงพอกหน้าทานาคา,


สมุนไพรขัด


ตัวทานาคา และสบู่ทานาคาโปรตีนไหม


ผลิตโดย กลุ่มผู้ประกอบการ มิคกี้ ทานาคา  เลขที่ 298 ม.2 ต.นาโบสถ์ อ.วังเจ้า จ.ตากเพิ่มโดย : นางสาววิรัตนันท์ อัครารักษ์ [30/9/2564]   แก้ไขโดย : [ ]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 3.236.234.223
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates