เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อผลิตภัณฑ์ :    หมวกผ้า  อ่าน :   90 
ชื่อเจ้าของ :  นางพร​ทิพย์ วิ​สา​นท​วรา​กูล กลุ่มหสม​.​ตะวัน​การ​์เม้น​ท์   อีเมล์ :   -
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่ลำปาง 200 หมู่ 17 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000  054-342547-8 ต่อ 112
เว็ปไซต์  http://www.lpc.rmutl.ac.th/clinictech
 • Currently 3.1/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Rated 3.1/5 stars (78 votes cast)

คำอธิบาย :


คลินิกเทคโนโลยีภายใต้โครงการการ​ส่ง​เสริม​และ​พัฒนา​ อัต​ลักษณ์​ผ้า​พื้น​เมือง​ล้าน​นา​ นคร​ลําปาง​ กิมยู่​ง้วน​และ​หสม​.​ตะวัน​การ์เม้น​ท์ ได้เข้าไปช่วยส่งเสริมพัฒนา​และ​ออกแบบบรรจุ​ภัณฑ​์ พัฒนา​และ​ออกแบบกระบวนการ​ผลิ​ต พัฒนา​และ​ออกแบบ​เสื้อ​พื้น​เมืองให้เป็นอัตลักษณ์ของเมืองลำปาง โดยใช้ผ้าจากใยธรรมชาติ (เส้นใยสับปะรด)หัวหน้าโครงการได้ออกแบบหมวกผ้าให้เป็นเอกลักษณ์ของกลุ่มและของลำปาง  ซึ่งกลุ่มได้นำไปต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ของกลุ่มจำหน่ายในราคา 399 บาท

หากสนใจติดต่อนางพร​ทิพย์ วิ​สา​นท​วรา​กูล เจ้าของหสม​.​ตะวัน​การ​์เม้น​ท์ โทร  084-487-9992 


 
เพิ่มโดย : น.ส.กัญญารัตน์ โพธิตา [30/9/2564]   แก้ไขโดย : [ ]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
  จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

  หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
  ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
  Your ip address : 3.235.173.74
  ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
  ประเภทของผู้รับบริการ *

  ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

  เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
  (Appropriate Technology)

  ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

  วีดีโอเทคโนโลยี

  ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

  บริการของเรา...

  X

  หนังสือน่าอ่าน...

  X

  Template by OS Templates