เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    กรรมวิธีการทำมะกรูดเชื่อม  อ่าน :   108 
ชื่อเจ้าของ :  อ.สุวิมล กะตากูล เรเกอร์ส   อีเมล์ :   skatakul@k
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี
-- -
เว็ปไซต์  -
  • Currently 3/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 3/5 stars (67 votes cast)

คำอธิบาย :

การเตรียมมะกรูด
1.ล้างผลมะกรูดให้สะอาด ปอกผิวมะกรูดออกให้เหลือแต่เยื่อสีขาวด้านใน ผ่าครึ่ง คั้นเอาน้ำมะกรูดแยกใส่ขวดไว้
2. นำเนื้อมะกรูดไปล้างและแกะเมล็ดออก 2-3 รอบ
3. นำเนื้อมะกรูดแช่น้ำปูนใส 1 คืน
4. จากนั้นนำไปลวกเพื่อลดความขมในน้ำเดือด 3 นาทีและล้างน้ำเย็นทันที 2-3 รอบ
5. แช่น้ำเกลือทิ้งไว้ 1 คืน
6. ล้างน้ำเกลือออก พร้อมนำไปแปรรูปเป็นมะกรูดเชื่อมและแยมมะกรูด
การทำมะกรูดเชื่อม
ส่วนผสม
1. เนื้อมะกรูด 1 กิโลกรัม
2. น้ำ 1.5 กิโลกรัม
3. น้ำตาลทราย 1.4 กิโลกรัม
4. เกลือ 1 ช้อนชา
5. กรดมะนาว 1 ช้อนโต๊ะ

วิธีการทำ
1. น้ำมาตั้งไฟให้เดือด ใส่น้ำตาลทราย เกลือ กรดมะนาว คนให้ส่วนผสมเดือด แล้วจึงใส่เยื่อมะกรูด
2. เชื่อมจนกระทั่งน้ำเชื่อมแห้งเนื้อกระกรูดใสและน้ำตาลซึมเข้าไปในเนื้อ
3. ยกลงจากเตา แยกเนื้อมะกรูดออกมาจากน้ำเชื่อม
4. ใส่เนื้อมะกรูดลงในตะแกรงให้น้ำเชื่อมสะเด็ดออกให้หมด
5. หากต้องการให้เก็บให้ได้นานนำไปตาก
6. บรรจุในบรรจุภัณฑ์ที่ปิดสนิท เก็บไว้รับประทาน หรือนำไปปรุงรสด้วยพริกเกลือ
 


เพิ่มโดย : นางสาววรันฐิยา ไชยลา [30/9/2564]   แก้ไขโดย : [ ]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 44.192.47.87
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates