เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อผลิตภัณฑ์ :    ขนมผูกโบว์  อ่าน :   42 
ชื่อเจ้าของ :  กลุ่มวิสาหกิจชุมชนอนุรักษ์ภูมิปัญญา   อีเมล์ :   Kurosiyah.
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
สำนักงานโครงการคลินิกเทคโนโลยี อาคาร4 สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดตภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 133 ถ.เทศบาล 3 ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000 073299699 ต่อ 34000
เว็ปไซต์  http://srdi.yru.ac.th/clinic/
  • Currently 2.9/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 2.9/5 stars (41 votes cast)

คำอธิบาย :


คุณสมบัติทั่วไป  ผลิตภัณฑ์ขนมโบว์อิสตานา สูตรชาววัง เป็นขนมทานเล่น มีหลากหลายไส้ และรสชาติ เช่น ขนมโบว์ไส้ปลา รสดั้งเดิม รสสาหร่าย รสสไปซี่  ขนมโบว์ไส้อินทผาลัม และขนมโบว์ไส้กุ้ง จุดเด่น  ขนมมีรสชาติของไส้ที่เป็นเอกลักษณ์ โดยเฉพาะไส้ขนมที่ทำจากปลา และกุ้งเป็นสูตรที่ได้รับการถ่ายทอดจากตำรับอาหารวังยะหริ่ง และใช้วัตถุดิบปลาและกุ้งจากชาวประมงพื้นบ้านในพื้นที่ตำบลแหลมโพธิ์ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี ราคาขาย  ถุงละ 35 บาท  จัดจำหน่ายโดย  วิสาหกิจชุชนอนุรักษ์ภูมิปัญญา.........จำหน่ายหน้าร้านที่ตั้งกลุ่ม และส่งขายกับตัวแทนจำหน่าย ร้านจำหน่ายของฝากทั้งใน และนอกพื้นที่สามจังหวัด 

เพิ่มโดย : น.ส.พรกนิษฐ์ กระจ่างยศ [30/9/2564]   แก้ไขโดย : [ ]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 107.21.85.250
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates