เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อผลิตภัณฑ์ :    เครื่องแกงฮังเล  อ่าน :   38 
ชื่อเจ้าของ :  อ.ปิ่นธิดา ณ ไธสง , อ.สุวิมล กะตากูล เรเกอร์ส , ดร.การันย์ พรหมเทพ   อีเมล์ :   phinthida@
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี
-- -
เว็ปไซต์  -
  • Currently 2.9/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 2.9/5 stars (44 votes cast)

คำอธิบาย :


สูตรเครื่องแกงฮังเลสำเร็จรูป ประกอบด้วย

หอมพม่า

พริกจินดาแห้ง

กระเทียมจีน

ผงมะสะหร่า

เกลือ

กะปิมอญ

ขมิ้นสด

น้ำมันพืช

น้ำมะขามเปียก

ชีอิ้วดำ

ขมิ้นผงสามารถนำไปทำเป็นสูตรเพื่อจัดจำหน่ายได้ทันทีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 034534059 ต่อ 302เพิ่มโดย : นางสาวอาทิตยา ยัญรัตน์ [30/9/2564]   แก้ไขโดย : [ ]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 107.21.85.250
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates