เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อผลิตภัณฑ์ :    ทองม้วนกรอบ  อ่าน :   103 
ชื่อเจ้าของ :  นางเนาว​รัตน์​ แดง​คําดี   อีเมล์ :   -
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่ลำปาง 200 หมู่ 17 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000  054-342547-8 ต่อ 112
เว็ปไซต์  http://www.lpc.rmutl.ac.th/clinictech
  • Currently 2.9/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 2.9/5 stars (79 votes cast)

คำอธิบาย :


คลินิกเทคโนโลยีภายใต้โครงการการ​พัฒนา​กระบวนการ​ผลิต​ทอง​ม้วน​กรอบ​ให้​ได้​มาตร​ฐาน​ และ​ยืด​อายุ​การ​เก็บ​รักษา​ผลิตภัณฑ​์ ได้เข้าไปช่วยส่งเสริมในเรื่องการพัฒนา​และ​ออกแบบบรรจุ​ภัณฑเหมาะ​สม​ และ​สามารถ​ยืด​อายุ​การ​เก็บ​รักษา​ได้นาน​อย่าง​น้อย​ 1 เดือ​น และพัฒนา​ระบบ​มาตร​ฐาน มาตรฐาน​การ​ผลิต​ทอง​ม้วน​กรอบ ตาม​มาตร​ฐาน​ GHP, GMP    หากสนในสามารถติดต่อนางเนาว​รัตน์​ แดง​คําดี โทร 099-2742702

เพิ่มโดย : น.ส.กัญญารัตน์ โพธิตา [30/9/2564]   แก้ไขโดย : [ ]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 44.210.85.190
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates