เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อผลิตภัณฑ์ :    แคบหมู  อ่าน :   102 
ชื่อเจ้าของ :  นางสาวนพศร คำสม   อีเมล์ :   -
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่ลำปาง 200 หมู่ 17 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000  054-342547-8 ต่อ 112
เว็ปไซต์  http://www.lpc.rmutl.ac.th/clinictech
  • Currently 3/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 3/5 stars (91 votes cast)

คำอธิบาย :


คลินิกเทคโนโลยีภายใต้โครงการการ​พัฒนา​กระบวนการ​ผลิต​แคบหมู​เมือง​ยาย​นง​ค์ตาม​มาตร​ฐาน​ อย มาตร​ฐาน​ อย.​ ได้เข้าไปช่วยส่งเสริมปรับปรุงกระบวนการผลิต และสถาน​ที่​การ​ผลิ​ต ​ให้​เป็น​ไป​ตาม​มาตร​ฐาน​ การเต​รี​ยม​เอกสาร​สําหรับ​การ​ยื่น​ขอหมายเลข​สารบบ​อา​หาร​ (อย.​) ซึ่งกลุ่มได้นำไปต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม คือแคบหมูขนาด 220 กรัม จำหน่ายในราคา 100 บาท หากสนในสามารถติดต่อนางสาวนพศร  คำสม 084-6196453 
เพิ่มโดย : น.ส.กัญญารัตน์ โพธิตา [30/9/2564]   แก้ไขโดย : [ ]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 3.236.70.233
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates