เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    เตาแก๊สชีวมวล  อ่าน :   23,690 
ชื่อเจ้าของ :  ศูนย์วิจัยพลังงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้   อีเมล์ :   energy@mju
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยแม่โจ้
สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร ฝ่ายนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ชั้น3 อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290  053-873863
เว็ปไซต์  http://www.clinictec.mju.ac.th/
  • Currently 3/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 3/5 stars (185 votes cast) Thanks for your vote!

คำอธิบาย :
เทคโนโลยีเตาแก๊สชีวมวลเป็นเทคโนโลยีที่ใช้เชื้อเพลิงชีวมวลในการนำมาเป็นเชื้อเพลิงในการเผาไหม้ ซึ่งมีอยู่ในชุมชน ได้แก่ แกลบ ซังข้าวโพด เศษไม้ ฟืน เป็นต้น โดยเตาชีวมวลที่ส่งเสริมและฝึกอบรมให้กับชาวบ้านประกอบไปด้วยเตาชีวมวล 3 แบบ ได้แก่
1. เตาแก๊สชีวมวลแบบใช้แกลบเป็นเชื้อเพลิง
2. เตาแก๊สชีวมวลแบบใช้ฟืนเป็นเชื้อเพลิง
3. เตาแก๊สชีวมวลแบบใช้ฟืนเป็นเชื้อเพลิงขนาดกลาง

ท่านสามารถดูรายละเอียดแต่ละแบบได้ที่ไฟล์แนบ
ติดต่อเจ้าของเทคโนโลยี
ศูนย์วิจัยพลังงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290 โทร.0 5387 5140 โทรสาร 0 5387 8333
Website. http://www.energy.mju.ac.th E-mail: energy@mju.ac.thเพิ่มโดย : นายเอกพงศ์ มุสิกะเจริญ [7/3/2555]   แก้ไขโดย : [ ]
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 3.238.225.8
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates