เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    การผลิตอาหารสุกร-ไก่จากวัตถุดิบท้องถิ่นด้วยโปรแกรมคำนวณ สูตรอาหาร SeFeed v.2.0  อ่าน :   7,824 
ชื่อเจ้าของ :  อาจารย์องอาจ ส่องสี   อีเมล์ :   ongart06@g
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
สำนักงานรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่น่าน 59 หมู่ 13 ต.ฝ่ายแก้ว อ.ภูเพียง จ.น่าน 55000 054-710259 ต่อ 7120 , 0864287672
เว็ปไซต์  http://www.nan.rmutl.ac.th/clinictech/clini.htm
  • Currently 3/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 3/5 stars (99 votes cast)

คำอธิบาย :

การผลิตอาหารสุกร-ไก่จากวัตถุดิบท้องถิ่นด้วยโปรแกรมคำนวณ สูตรอาหาร SeFeed v.2.0 เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ช่วยในการคิดคำนวนอาหารสัตว์ ซึ่งจะช่วยให้ผู้เลี้ยงสามารถ
1. ลดต้นทุนในการผลิตอาหารเลี้ยงสัตว์
2. นำวัตถุดิบในท้องถิ่นมาใช้ผลิตอาหารสัตว์
3. เป็นการคำนวนหาต้นทุนต่ำสุด
4. พัฒนาด้วยภาษา VBA บน excel 2003 จึงสามารถใช้ได้เฉพาะบน Excel 2003 ท่านั้น

ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการซื้อวัตถุดิบ และนำวัตถุดิบในท้องถื่นมาเลี้ยงเป็นอาหารสัตว์โดยยังคงคุณค่าทางอาหารเหมือนเดิม

ท่านที่สนใจดาวส์โหลดโปรแกรมได้ที่นี่
เพิ่มโดย : นายเอกพงศ์ มุสิกะเจริญ [22/2/2555]   แก้ไขโดย : นางสาวลลิตา ไชยมงคล[ 3/11/2563]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 3.215.77.193
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates