เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    การยืดอายุพริกแกง  อ่าน :   34 
ชื่อเจ้าของ :  นายธีรวัฒน์ เทพใจกาศ   อีเมล์ :   
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่เชียงใหม่ (เจ็ดยอด) คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ (ห้อง DSI) 95/2 ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่ - ลำปาง ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ 053266518 ต่อ 1045
เว็ปไซต์  https://www.facebook.com/clinicpayap/
  • Currently 3.1/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 3.1/5 stars (28 votes cast)

คำอธิบาย :

การยืดอายุการเก็บรักาาน้ำพริกเเกงให้อยู่ได้นานขึ้น

 

เรื่องคำปรึกษาที่ขอรับ

 

 1.การแปรรูปผลิตภัณฑ์น้ำพริกแกงเหนือ ที่ถูกสุขลักษณะ

 2. การจัดการและจัดเตรียมวัตถุดิบสำหรับผลิตภัณฑ์น้ำพริกแกงเหนือตามมาตรฐานความปลอดภัย

 3. การจัดการกระบวนการผลิตน้ำพริกแกงเหนือ การกำหนดสูตรมาตรฐาน และบรรจุภัณฑ์

 4. การยืดอายุเก็บรักษาผลิตภัณฑ์น้ำพริกแกงเหนือ โดยไม่ใช้วัตถุกันเสีย 

 

การแก้ปัญหาเทคโนโลยี 

 

 1.มาตรฐานการเตรียมวัตถุดิบโดยมีวิธีการควบคุมคุณภาพที่เหมาะสม  โดยใช้เทคโนโลยีและกระบวนการเดิมที่ใช้ในปัจจุบัน

 2. กระบวนผลิตน้ำพริกแกงตามสุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหารและปลอดภัย 

 3. เทคนิค วิธีการคัดเลือก การตรวจสอบหรือประเมินคุณภาพเบื้องต้นของวัตถุดิบและส่วนผสม และมาตรฐานการชั่งตวงวัด สำหรับกระบวนการผลิต 

 3. การเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ ให้เหมาะสมกับการเก็บรักษาเพื่อการจำหน่ายและการบริโภค

 

ผลการดำเนินงาน จากการดำเนินงาน ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว กลุ่มผู้ผลิต 

 

 1. มีความรู้ความเข้าใจ ตลอดจนการซักถามแนวทางการแก้ไขข้อบกพร่อง หรือความไม่สมบูรณ์ของการผลิตผลิตภัณฑ์น้ำพริกแกง 

 2. การประยุกต์ใช้ความรู้ เกี่ยวกับ สุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหาร กระบวนผลิตน้ำพริกแกงแบบปลอดภัย การคัดเลือก การเตรียม การตรวจสอบหรือประเมินคุณภาพเบื้องต้นของวัตถุดิบและส่วนผสม การชั่งตวงวัดสำหรับกระบวนการผลิต 

 3. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกี่ยวกับกระบวนการแปรรูปที่เหมาะสม การเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ การเก็บรักษาผลิตภัณฑ์น้ำพริกแกงในสภาวะที่เหมาะสม 

 4. แนวทางการสร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการผลิตวัตถุดิบ ส่วนผสมที่ปลอดภัยในท้องถิ่นหรือชุมชนใกล้เคียง เพื่อนำมาทำการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์น้ำพริกแกง


เพิ่มโดย : นางสาวกมลพร ทองฟู [29/9/2564]   แก้ไขโดย : [ ]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 107.21.85.250
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates