เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    การทำความสะอาดเส้นด้ายก่อนย้อม  อ่าน :   87 
ชื่อเจ้าของ :  นางสาวนันท์นภัส ไชยสวัสดิ์   อีเมล์ :   
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่เชียงใหม่ (เจ็ดยอด) คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ (ห้อง DSI) 95/2 ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่ - ลำปาง ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ 053266518 ต่อ 1045
เว็ปไซต์  https://www.facebook.com/clinicpayap/
  • Currently 2.9/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 2.9/5 stars (72 votes cast) Thanks for your vote!

คำอธิบาย :

กระบวนการทำความสะอาด

การทำความสะอาดเส้นด้ายเป็นขึ้นตอนที่จำเป็น เนื่องจากผ้าฝ้ายมีสิ่งสกปกติดมาเป็นจำนวนมาก เช่น ไขมัน ขี้ผึ้งเทียม ดังนั้นการทำความสะอาดเส้นด้ายจึงถือเป็นการเตรียมด้ายให้มีคุณสมบัติเหมาะกับกระบวนการยย้อมสี การทำความสะอาดเส้นใยฝ้ายทำได้โดยต้มด้วยสารละลายโซดาแอชและสบู่สังเคราะห์ปริมาณ 1% ของน้ำหนักวัสดุ ที่จุดเดือดเป็นเวลา 45-60 นาที

กระบวนการทำความสะอาดเส้นด้ายฝ้าย

- เตรียมเส้นด้ายน้ำหนัก 2 กิโลกรัม
- ตวงน้ำ 20 ลิตร
- ตวงสบู่ 20 ซีซี และ โซดาไฟ 20 กรัม
- นำสาร 2 ชนิดใส่ลงในน้ำ คนรวมเป็นเนื้อเดียวกัน
- นำเส้นด้ายใส่ลงไปให้ทั่วน้ำ
- ตั้งไฟ ค่อยๆเร่งให้ถึงจุดเดือด จับเวลาที่จุดเดือดเป็นเวลา 45 นาที
- นำขึ้นซักน้ำ 3-4 น้ำจนเส้นด้ายสะอาด


เพิ่มโดย : นางสาวกมลพร ทองฟู [29/9/2564]   แก้ไขโดย : [ ]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 3.236.107.249
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates