เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    เครื่องอบแห้งเอนกประสงค์แบบอินฟราเรดโดยใช้แก๊สหุงต้มเป็นเชื้อเพลิง  อ่าน :   4,018 
ชื่อเจ้าของ :  นายพัฒนา พึ่งพันธุ์   อีเมล์ :   rural_inve
ชื่อหน่วยงาน :   สำนักงานปลัดกระทรวง
คลินิคเทคโนโลยี วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี 023333917
เว็ปไซต์  -
  • Currently 2.8/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 2.8/5 stars (163 votes cast)

คำอธิบาย :
เครื่องอบแห้งเอนกประสงค์ แบบอินฟาเรดโดยใช้แก๊สหุงต้มเป็นเชื้อเพลิง
สำหรับกลุ่มผู้ผลิตสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ จังหวัดกาฬสินธุ์


เครื่องอบแห้งอเนกประสงค์แบบอินฟาเรดโดยใช้แก๊สหุงต้มเป็นเชื้อเพลิง เป็นเครื่องอบที่พัฒนาขึ้นเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนเครื่อง ลดต้นทุนผลิตของพลังงานที่ใช้อบ ตลอดจนทำให้คุณภาพของการอบใกล้เคียงกับการอบด้วยวิธีการตากแดด เพราะชุดให้ความร้อนแบบอินฟาเรดจะให้ค่าช่วงของแสงใกล้เคียงกับแสงอาทิตย์ ลักษณะของเครื่องอบวัสดุ ที่ใช้อบจะนำไปวางในถาดตะแกรงก่อน แล้วจึงนำไปวางบนชั้นในตู้อบซึ่งสามารถวางได้จำนวน 6 ถาด ความร้อนจากชุดอินฟาเรดจะถูกพัดลมพาขึ้นทางด้านบน และกระจายตัวออกทางด้านข้างซึ่งเจาะรู เอาไว้ตรงตำแหน่งขอถาดอบในแต่ละชั้นอันจะทำให้ความร้อนกระจายมี ค่าใกล้เคียงกันทั้งห้องอบ ใกล้เคียงกับห้องอบโดยทั่วๆ ไป แตกต่างกันตรงแหล่งกำเนิดความร้อนที่ใช้ ซึ่งชุดให้ความร้อนแบบอินฟาเรดจะให้ค่าช่วงของแสงใกล้เคียงกับแสงอาทิตย์ ซึ่งจะทำให้ผลิตภัณฑ์มี คุณภาพใกล้เคียงกับการตากแดด


พัฒนาโดย : นายพัฒนา พึ่งพันธุ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์
ถ.เกษตรสมบูรณ์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000
มือถือ 081-871 2844

พัฒนา ภายใต้ โครงการประดิษฐกรรมเพื่อการพัฒนาชนบท ประจำปีงบประมาณ 2550


ขยายภาพ ขยายภาพ

เพิ่มโดย : นายเอกพงศ์ มุสิกะเจริญ [4/3/2554]   แก้ไขโดย : น.ส.พรรณิศา สัตยารัฐ[ 8/10/2556]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 3.238.104.143
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates