เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    น้ำนมถั่วเหลืองผสมกระชาย  อ่าน :   92 
ชื่อเจ้าของ :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะนุช รสเครือ   อีเมล์ :   
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่เชียงใหม่ (เจ็ดยอด) คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ (ห้อง DSI) 95/2 ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่ - ลำปาง ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ 053266518 ต่อ 1045
เว็ปไซต์  https://www.facebook.com/clinicpayap/
  • Currently 3/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 3/5 stars (76 votes cast) Thanks for your vote!

คำอธิบาย :

ส่วนผสม

ถั่วเหลือง 2 กิโลกรัม
น้ำ 12.6 กิโลกรัม
น้ำตาล 500 กรัม
กระชาย 500 กรัม

วิธีการทำ

1. แช่ถั่วเหลืองแห้งด้วยน้ำสะอาด นาน 6 ชั่วโมง
2. ล้างด้วยน้ำสะอาด 3 น้ำ ก่อนนำมาปั่นด้วยน้ำสะอาดอัตราส่วนถั่งเหลืองที่แช่ต่อน้ำสะอาด 1: 3 ปั่นให้ละเอียดๆ กรองด้วยผ้าขาวบาง
3. นำน้ำนมถั่วเหลืองลงต้ม ใช้ไฟปานกลาง ตักฟองทิ้ง และคนตลอดเวลา
4. ล้างกระชายให้สะอาด หั่นชิ้นเล็กๆ แล้วปั่นด้วยเครื่องปั่นไฟฟ้า คั่นน้ำ
5. นมถั่วเหลืองเริ่มร้อน เติมน้ำตาลทราย น้ำกระชาย ลงไป ต้มต่อ 85 องศาเซลเซียส นาน 10 นาที
6. กรองด้วยกระชอนอีกครั้ง
7. บรรจุขวดพลาสติก
    7.1 พักให้น้ำนมอุณหภูมิลดลง เหลือ 60 องศาเซลเซียส ก่อนบรรจุลงขวด
    7.2 ล้างขวดพลาสติกด้วยน้ำสะอาด ยกขึ้นสะบัดน้ำออกให้หมด
    7.3 บรรจุน้ำนมถั่วเหลือง ลงขวดจนเต็ม ปิดฝาให้สนิท
    7.4 นำขวดน้ำน้ำนมถั่วเหลือง ลงจุ่มในน้ำเย็นทันที เพื่อให้การฆ่าเชื้อจุลินทรีย์สมบูรณ์
    7.5 อายุการเก็บผลิตภัณฑ์นาน 7 วัน เก็บไว้ที่อุณหภูมิตู้เย็น 3-5 องศาเซลเซียส
8. บรรจุขวดแก้ว
    8.1 บรรจุน้ำนมถั่วเหลืองลงขวดแก้วทันที หลังผ่านการต้ม บรรจุและปิดฝาให้สนิททันที
    8.2 นำน้ำนมถั่วเหลือง ที่บรรจุลงขวดแก้วปิดฝาสนิทแล้วลงต้มฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ ที่อุณหภูมิ 90 องศาเซลเซียส นาน 10 นาที
    8.3 ยกน้ำนมถั่วเหลือง ที่ผ่านการฆ่าเชื้อออกมาวางไว้ให้เย็น (อาจใช้พัดลมเป่าลมเย็นช่วย)
    8.4 อายุการเก็บผลิตภัณฑ์นาน 1 เดือน เมื่อเก็บไว้ที่อุณหภูมิตู้เย็น 3-5 องศาเซลเซียส

 


เพิ่มโดย : นางสาวกมลพร ทองฟู [29/9/2564]   แก้ไขโดย : [ ]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 3.238.225.8
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates