เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    ทองม้วนสดจากแป้งกล้วย  อ่าน :   105 
ชื่อเจ้าของ :  อาจารย์อภิชาติ สุวรรณชื่น   อีเมล์ :    Apiachat2
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ 83 หมู่ 11 ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000 056-717151
เว็ปไซต์  -
  • Currently 2.8/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 2.8/5 stars (80 votes cast)

คำอธิบาย :

จากความต้องการของผู้ผลิตจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่มีผลิตภัณฑ์กล้วยไส้มะขาม ในบางฤดูกาลกล้วยมีปริมาณจนล้นตลาด และมีการนำมาแปรรูปเป็นผงแป้งกล้วยที่สามารถเก็บรักษาไว้ได้นาน 

จากสภาพปัญหาและแนวทางพัฒนาดังกล่าว จะเป็นแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชนที่นำผลผลิตทางการเกษตรที่มีปริมาณมาก มาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ชนิดใหม่เพื่อสร้างรายได้เพิ่มขึ้น และสร้างความมั่นคงของเศรษฐกิจของชุมชน 

ขนมทองม้วนสดแป้งกล้วย 


เพิ่มโดย : นายธรรมศาสตร์ จันทรัตน์ [29/9/2564]   แก้ไขโดย : [ ]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 44.210.85.190
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates