เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    เทคโนโลยีการแปรรูปน้ำเชอรี่เข้มข้น  อ่าน :   63 
ชื่อเจ้าของ :  ผศ.ดร.พันธ์สิริ สุทธิลักษณ์ และ ผศ.ดร.ณัฏยา คนซื่อ   อีเมล์ :   nattaya.ko
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร อาคารสำนักวิชา 1 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100 053916630
เว็ปไซต์  http://www.mfu.ac.th
  • Currently 2.9/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 2.9/5 stars (62 votes cast) Thanks for your vote!

คำอธิบาย :

ส่วนผสม
1. น้ำเชอรี่ 2 กิโลกรัม
2. น้ำตาลทราย 3 กิโลกรัม
3. กรด 20 กรัม


วิธีทำ
1. ล้างเชอรี่ไว้ให้สะเด็ดน้ำ
2. ปั่นเชอรี่ด้วยเครื่องปั่นแล้วจึงนำมากรองด้วยผ้าขาวบางเอาแต่น้ำเชอรี่
3. นำน้ำเชอรี่ น้ำสะอาด น้ำตาล ปริมาณตามสูตรตั้งไฟ
4. ต้มที่อุณหภูมิ 85 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 นาที
5. บรรจุขวดแก้วที่ผ่านการฆ่าเชื้อแล้ว ปิดฝาจีบให้สนิท
6. ต้มน้ำเชอรี่ที่บรรจุขวดเรียบร้อย ที่อุณหภูมิ 85 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1 นาที
7. นำมาผึ่งให้แห้งที่อุณหภูมิห้อง


 


เพิ่มโดย : กชกร คำวัง [28/9/2564]   แก้ไขโดย : [ ]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 44.192.47.87
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates