เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    เทคโนโลยีการแปรรูปแยมเชอรี่ดอย  อ่าน :   72 
ชื่อเจ้าของ :  ผศ.ดร.พันธ์สิริ สุทธิลักษณ์ และ ผศ.ดร.ณัฏยา คนซื่อ   อีเมล์ :   nattaya.ko
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร อาคารสำนักวิชา 1 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100 053916630
เว็ปไซต์  http://www.mfu.ac.th
  • Currently 3/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 3/5 stars (65 votes cast)

คำอธิบาย :


วัตถุดิบ


1. เนื้อเชอรี่หรือเนื้อเชอรี่สุก 5,000 กรัม
2. น้ำ 2,727 กรัม
3. น้ำตาล (ส่วนที่ 1)   2,727 กรัม
4. น้ำตาล (ส่วนที่ 2)   1,364 กรัม
5. เพกติน 55 กรัม


วิธีทำ
1. นำเนื้อผลไม้ผสมกับน้ำ ต้มเดือด 5 นาที (ตักฟองออก)

2. เติมน้ำตาลทรายส่วนที่ 1 ให้ความร้อนต่อ นาน 10 นาที

3. เติมน้ำตาลส่วนที่ 2 กับเพกติน คนและเคี่ยวต่อจนได้อุณหภูมิ 105 องศาเซลเซียส

4. บรรจุขณะร้อนลงในขวดที่สะอาดผ่านการนึ่งฆ่าเชื้อ

5. ปิดฝาขวดแยม

 

 


 


เพิ่มโดย : กชกร คำวัง [28/9/2564]   แก้ไขโดย : [ ]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 44.192.47.87
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates