เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    ตู้เพาะเห็ดใช้อิฐมอญเป็นตัวช่วยในคงค่าอุณหภูมิและความชื้น  อ่าน :   54 
ชื่อเจ้าของ :  นายสมนึก เครือสอน   อีเมล์ :   ืnaynuk200
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ล้านนา เขตพื้นที่ตาก 41 ม.7 ต.ไม้งาม อ.เมือง จ.ตาก 63000  055-298438 ต่อ 1120
เว็ปไซต์  http://www.tak.rmutl.ac.th
  • Currently 3/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 3/5 stars (61 votes cast)

คำอธิบาย :

  ตู้เพาะเห็ดใช้อิฐมอฐเป็นตัวช่วยในคงค่าอุณภูมิและความชื้น   โดยเครื่องต้นแบบแยกส่วนประกอบออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ๆ ดังนี้ 

ส่วนแรกตู้เพาะเห็ด ประกอบด้วย อิฐมอญจำนวน 26 ก้อน พัดลมฮีดเตอร์ ขนาด 3 นิ้ว ฮี๊ตเตอร์ขนาด 800 วัตต์ พัดลมระบายอากาศขนาด 12 นิ้ย และปั็มน้ำอัตราการไหล 69 ลิตรต่อนาที 

ส่วนที่สอง วงจรควบคุม ประกอบด้วย ตัวตรวจจับอุณภูมิและความชิ้น รุ่น DHT22 ตัวขัยโหลดใช้โมดูลรีเลย์แบบรีเลย์ 4 ตัว ตััวแสดงผลเป็น LCD ขนาด4x20 ตัวอักษระ และมีดาดูโน่ UNO ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานเครื่องต้นแบบให้เป็นแบบอัตโนมัติ


เพิ่มโดย : นางสาววิรัตนันท์ อัครารักษ์ [28/9/2564]   แก้ไขโดย : [ ]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 3.236.234.223
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates