เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    ตู้แช่และอบป้องกันเชื้อราและการแตกในเนื้อไม้ด้วยพลังงานสะอาด  อ่าน :   56 
ชื่อเจ้าของ :  นายชัยวัฒน์ ฑีฆวาณิช   อีเมล์ :   laongnum@y
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เลขที่ 2 ถ.นางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 0-2287-9600 ต่อ 1177
เว็ปไซต์  http://www.clinictech.rmutk.ac.th
 • Currently 2.9/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Rated 2.9/5 stars (57 votes cast)

คำอธิบาย :
กลุ่มหัตถกรรมรากไม้เป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ทำจากไม้ โครงสร้างการทำงานของกลุ่ม เป็นเจ้าของคนเดียว ชื่อคุณสำราญ สุดสวาท อยู่บ้านเลขที่ 93 หมู่ 5 ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี รหัสไปรษณีย์ 70120 หมายเลขโทรศัพท์ 082 294 9234 จัดตั้งกลุ่มเมื่อปี 2549 มีสมาชิก  จำนวน 2 คน ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มส่วนใหญ่จะเป็นเขียง โต๊ะ เตียง ป้ายไม้ ฯลฯ วัตถุดิบที่ใช้ คือ ตอไม้ รากไม้ กระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์ทำจากรากไม้ ตอไม้ขนาดใหญ่ นำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ มียอดจำหน่ายต่อเดือนประมาณ 60,000 บาท ต่อเดือน ตลาดหรือแหล่งจำหน่ายสินค้า ออกงานแสดงสินค้าตามหน่วยงานราชการและรับผลิตและสั่งทำที่บ้าน จากการวินิจฉัยของที่ปรึกษาพบว่า 1. สินค้าเป็นสินค้าดั้งเดิม มีรูปแบบการพัฒนาค่อนข้างช้า 2. กลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มเดิม ซึ่งกำลังซื้ออยู่ตัวแล้วควรมีการเพิ่มกลุ่มเป้าหมายเช่นกลุ่มตลาดคนรุ่นใหม่เพิ่มขึ้น จะสามารถสร้างรายได้เพิ่มขึ้น 3. ผลิตภัณฑ์ยังขาดการใช้วิทยาศาสตร์แทคโนโลยี และนวัตกรรมเข้าไปเพิ่มผลผลิต เช่นการเกิดเชื้อรา มีแมลงเจาะและการหดตัวของวัตถุดิบ ที่ปรึกษาจึงได้ออกแบบและพัฒนาตู้แช่และอบรากไม้ ที่ทำกำลังการผลิต 200 - 300 ชิ้น/ครั้ง อุณหภูมิในการอบ 60 - 100 องศาเซลเซียส พบว่า สามารถลดการสูญเสียวัตถุดิบและลดรายจ่ายให้แก่ผู้ประกอบการร้อยละ 30 - 40


 

 

เพิ่มโดย : น.ส.อัจฉรา จินดาจำนง [26/9/2564]   แก้ไขโดย : [ ]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
  จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

  หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
  ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
  Your ip address : 3.236.234.223
  ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
  ประเภทของผู้รับบริการ *

  ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

  เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
  (Appropriate Technology)

  ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

  วีดีโอเทคโนโลยี

  ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

  บริการของเรา...

  X

  หนังสือน่าอ่าน...

  X

  Template by OS Templates