เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    เครื่องกะเทาะข้าวทูอินวัน   อ่าน :   86 
ชื่อเจ้าของ :  นายชัยวัฒน์ ฑีฆวาณิช   อีเมล์ :   laongnum@y
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เลขที่ 2 ถ.นางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 0-2287-9600 ต่อ 1177
เว็ปไซต์  http://www.clinictech.rmutk.ac.th
  • Currently 3/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 3/5 stars (61 votes cast)

คำอธิบาย :

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มปุ๋ยหมักอินทรีย์ชีวภาพ ตั้งอยู่ที่ต.หนองสาหร่าย อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี ก่อตั้งกลุ่มเมื่อปี 2548 จัดตั้งกลุ่มเพื่อให้เกิดรายได้อย่างยั่งยืน และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของสมาชิกภายในกลุ่ม มีสมาชิก 104 คน

  เนื่องจากกลุ่มเป็นโรงสีขนาดเล็ก ในการสีข้าวจึงมีปัญหาเกิดขึ้นคือ มีแกลบและข้าวเปลือกปนมากับข้าวดี จำเป็นต้องใช้แรงงานคนในการคัดแยกอีกครั้ง จึงได้คิดทำเครื่องคัดแยกนี้ขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น อีกทั้งยังเป็นการประหยัดเวลา แรงงานและเพิ่มกำลังการผลิต  

ปัญหาเครื่องเดิม เนื่องด้วยแต่เดิมเป็นเครื่องกระเทาะข้าวไม่มีตระแกรงคัดและชุดลำเลียงจึงทำให้การสีกระเทาะข้าวไม่สะอาดและมีสิ่งเจือปนติดปะปนออกมากับข้าวเป็นเหตุให้ต้องมีการใช้แรงงานมาเลือกสิ่งเจือปนออก จึงทำให้เกิดความล่าช้าใช้เวลานานทำให้ผลิตออกมาไม่ทันต่อผู้บริโภคจึงมีแนวคิดที่จะทำตระแกรงคัดข้าวและชุดลำเลียงใหม่ พื่อขจัดสิ่งเจืนปนออกและลดระยะเวลาในการสีกระเทาะข้าว


เพิ่มโดย : น.ส.อัจฉรา จินดาจำนง [26/9/2564]   แก้ไขโดย : [ ]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 18.207.133.27
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates