เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    ระบบบำบัดของเสียแบบไร้อากาศ  อ่าน :   100 
ชื่อเจ้าของ :  รศ.ดร.พิมผกา โพธิลังกา   อีเมล์ :   pphothilan
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
- -
เว็ปไซต์  -
 • Currently 2.7/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Rated 2.7/5 stars (71 votes cast)

คำอธิบาย :

ระบบบำบัดของเสียไร้อากาศแบบถุงหมักพีวีซี เป็นระบบที่สร้างจากแผ่นพลาสติกพีวีซีที่มีความแข็งแรง เหนียว มีความยืดหยุ่นสูง ทดต่อการกัดกร่อนและเคลือบด้วยสารห้องกันรังสี UV ทำให้ระบบมีความทนทานสามารถติดตั้งและใช้งานกลางแจ้งได้ ระบบประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่

 1. ส่วนเติมวัตถุดิบ จะเป็นบ่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 80-100 cm. ใช้สำหรับเติมวัตถุดิบลงในถุงหมัก
 2. ส่วนบ่อหมัก เป็นถุงพลาสติกพีวีซีซึ่งได้รับการเชื่อมประสานด้วยเทคนิคพิเศษ รูปทรงกระบอก ที่ปลายทั้ง 2 ข้างเชื่อมเข้ากับท่อพีวีซี เพื่อใช้เป็นเติมวัตถุดิบลงถุงหมักและท่อด้านตรงข้ามจะเป็นท่อสำหรับระบายของเสียที่ผ่านการหมักออกจากถุง เหนือถุงมีท่อลำเลียงก๊าซชีวภาพไปใช้งาน
 3. ส่วนบ่อล้น เป็นบ่อหรือท่อระบายน้ำที่ผ่านการหมักออกจากถุงหมัก
 4. ระบบวาล์วควบคุมแรงดันก๊าซและวาล์วนิรภัย เป็นส่วนควบคุมแรงดันก๊าซและปรับแรงดันให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมกับการใช้งานเพื่อป้องกันแรงดันก๊าซชีวภาพที่อาจสูงเกินไปจนเกิดอันตรายต่อระบบหมัก
 5. ระบบปรับปรุงคุณภาพก๊าซชีวภาพ เป็นส่วนที่ทำหน้าที่ในการดักจับไอน้ำที่มากับก๊าซชีวภาพ และดักจับก๊าซที่ก่อให้เกิดกลิ่นเหม็นและเกิดการกัดกร่อนอุปกรณ์ต่างๆ เช่น หัวเตาแก๊สและเครื่องยนต์สันดาบภายใน เป็นต้น


เพิ่มโดย : นายชัยวุฒิ โกเมศ [25/9/2564]   แก้ไขโดย : [ ]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 44.201.96.43
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates