เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    การพัฒนาผ้าจากเส้นใยสับปะรด  อ่าน :   75 
ชื่อเจ้าของ :  นายณัฐอมร จวงเจิม   อีเมล์ :   weenut_ohm
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่ลำปาง 200 หมู่ 17 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000  054-342547-8 ต่อ 112
เว็ปไซต์  http://www.lpc.rmutl.ac.th/clinictech
 • Currently 3/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Rated 3/5 stars (71 votes cast)

คำอธิบาย :
จากสภาพปัญหาการทำลายใบสับปะรด ขยะจากการเกษตรกรรม ที่ไม่ถูกวิธีโดยการเผาทำลายเพื่อเตรียมพื้นที่ในการเตรียมเพาะปลูกสับปะรดแปลงใหม่ หรือการทำความสะอาดแปลงปลูกโดยไม่เกิดประโยชน์มากนัก  จึงเกิดโครงการการส่งเสริมและพัฒนาสับปะรด ขยะจากใบสู่เส้นใยแห่งอนาคต ใยสับปะรดลำปาง กลุ่มบ้านห้วยน้ำเค็ม ตำบลเสด็จ อำเภอเมือง จังหวัดลำปางจึงมีการศึกษาค้นคว้าแนวทาง วิธีการที่จะเป็นส่วนหนึ่งให้กับชุมชนหรือเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดได้มีแนวทางในการนำเศษส่วนประกอบของต้นสับปะรดทุกส่วนมาสร้างประโยชน์เพิ่มมูลค่า เป็นช่องทางในการสร้างรายได้ตามกลยุทธ์ BCG และลดปัญหาการเผาและส่งผลให้ทางชุมชนได้ดำเนินการวางแผนเพื่อการเพิ่มมูลค่าขยะจากใบสับปะรด โดยได้อีกทาง                            กระบวนการให้คำปรึกษา (แยกเส้นใยสับประรด และกระดาษจากใบสับปะรด) 
1.)ปฎิบัติฝึกทักษะการกลอเส้นด้ายโดยผลิตเครื่องกลอเส้นใยให้ได้ วัตถุดิบเส้นด้ายที่มีคุณภาพ ขนาดเส้นที่มีขนาดมาตรฐาน พัฒนาการกลอเส้นด้ายให้ได้มาตรฐาน
2.)ปฎิบัติฝึกทักษะนำกากใบสับปะรดจากระบวนการผลิตเครื่องกลอเส้นใยได้ พัฒนาเป็นกระดาษจากใบสับปะรด

พัฒนา​และ​ออกแบบ​เสื้อ​พื้น​เมือง และเสื้อจากเส้นใยสับปะรด

1. พัฒนา​ผ้า​พื้น​เมือง​ให้​ปราก​ฎอัตลักษณ์ความ​เป็น​ล้าน​นาจากเส้นใยสับปะรด

2. ส่ง​เสริม​และ​สร้าง​มูลค่​จาก​เส้นใย​จาก​ใบ​สับ​ปะ​รด

3.​ ผ้า​ทอ​จาก​ใย​สับ​ประ​รด


เพิ่มโดย : น.ส.กัญญารัตน์ โพธิตา [23/9/2564]   แก้ไขโดย : น.ส.กัญญารัตน์ โพธิตา[ 23/9/2564]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
  จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

  หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
  ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
  Your ip address : 3.229.124.74
  ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
  ประเภทของผู้รับบริการ *

  ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

  เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
  (Appropriate Technology)

  ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

  วีดีโอเทคโนโลยี

  ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

  บริการของเรา...

  X

  หนังสือน่าอ่าน...

  X

  Template by OS Templates