เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    การผลิตเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ  อ่าน :   82 
ชื่อเจ้าของ :  นายสมเกียรติ ตันตา   อีเมล์ :   
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่ลำปาง 200 หมู่ 17 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000  054-342547-8 ต่อ 112
เว็ปไซต์  http://www.lpc.rmutl.ac.th/clinictech
  • Currently 3/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 3/5 stars (76 votes cast)

คำอธิบาย :

การเลี้ยงสัตว์น้ำการเพาะเลี้ยงกบ ปลา การดูแล การเตรียมสถานที่เลี้ยง การให้อาหาร โรคที่พบในการเลี้ยงสัตว์น้ำ

      กบเพศผู้และกบเพศเมียสามารถแยกเพศได้ด้วยตาเปล่าได้ดังนี้ 1.กบเพศผู้จะมีลำตัวเล็กกว่าเพศเมียเมื่ออายุครบ 3 เดือน 2. กบเพศผู้จะมีกล่องเสียงใต้คางทั้ง 2 ข้าง มีจุดสีดำเมื่อกบส่งเสียงร้องกล่องเสียงทั้ง 2 ข้างจะขยายใหญ่เหมือนลูกโป่ง ดังนั้น หากต้องการจะแยกเพศจะต้องสังเกตลักษณะภายนอกให้ดี
      กบและปลาดุกเป็นสัตว์กินเนื้อเหมือนกันแต่ต้องการเปอร์เซ็นการเจริญเติบโตที่ต่างกันจึงไม่แนะนำให้ใช้แทนกัน แต่ถ้าหากอาหารกบหมด เป็นเหตุสุดวิสัย หรือจำเป็น สามารถให้แทนกันในบางครั้ง
      การเลี้ยงกบสามารถเลี้ยงได้หลายรูปแบบ เช่น การเลี้ยงในบ่อซีเมนต์ การเลี้ยงในกระชัง การเลี้ยงในขวด การเลี้ยงในรูปแบบการกักขังแบบอื่นๆ ขึ้นอยู่กับต้นทุน ความถนัด พื้นที่ และความรู้
      กบเป็นสัตวกินเนื้อ และกินสัตว์ที่เคลื่อนไหวเป็นอาหาร ดังั้นนิสัยของกบ จึงชอบกัดกันโดยเฉพาะกบที่มีตัวเล็กกว่า จะถูกกัดกิน ซึ่งมีวิธีการแก้ไขปัญหาดังนี้ 1.ดัดขนาดทุกๆ 7 วัน 2.ให้อาหารอย่างเพียงพอ
       นอกจากใช้อาหารเม็ดสำเร็จรูปในการเลี้ยงกบ กบยังสามารถกินแมลงได้ เช่น แมลงเม่า ไส้เดือน ปลวก เป็นอาหารได้ แต่ควรให้สลับกันกับอาหารเม็ด
       น้ำที่เหมาะสมในการเพ่าเลี้ยงกบครวเป็นน้ำจากแหล่งธรรมชาติ  เช่น แม่น้ำ ครอง หนอง บึง หากเป็นน้ำปะปาควรมีการพักน้ำ 2-3 วัน เพื่อให้คลอรันสลายตัวหมดเสียก่อนที่จะนำมาใช้ เนื่องจาดครอรีนอาจทำให้กบตายได้ 


เพิ่มโดย : น.ส.กัญญารัตน์ โพธิตา [23/9/2564]   แก้ไขโดย : [ ]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 18.204.56.97
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates